Know what you've built

En plattform som tar byggarbetsplatsen till nästa nivå.
Våra populäraste funktionerKom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser

Congrid är en lösning i världsklass för byggbranschen

uppskattad av entreprenörer, underentreprenörer och byggherrar.
Congrid erbjuder en plattform för kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt, som ger maximerad produktivitet, förbättrad säkerhet och högre kvalitet till en lägre kostnad. Congrid introducerar ett helt nytt sätt att leverera felfria byggnader och ger branschen ökad förståelse för vad som har byggts och hur det har byggts.

Kom igång gratis

Congrids kunder rapporterar att de sparar upp till 30% tid med Congrid jämfört med traditionella metoder.
Beställ en gratis testversion
30% tidsbesparing med Congrid jämfört med traditionella metoder.

Kvalitet och säkerhet bygger förtroende

En kultur med kvalitet och säkerhet skapar ökad yrkesstolthet inom branschen. Med Congrid tar alla ansvar för att leverera arbete i tid och med högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

En ny metod för öppenhet

Congrid ger transparens och kommunikation på en ny nivå för en digital byggbransch. Samarbete, öppenhet och kontinuerligt lärande är nycklar till framgång oavsett om du arbetar som besiktningsman, kvalitetsansvarig, arbetsledare, platschef eller projektingenjör.
A new way of openness
Data-driven decisions

Datadrivna beslut

Genom att samla in data kan du fatta bättre beslut. Du kommer att få ökad förståelse för vilka risker som finns och hur du ska agera för att avhjälpa dem. Med Congrid vet du alltid vad som har byggts och hur det har byggts.

Fortsätt utvecklas tillsammans med oss

Byggprogramvara ska skapas tillsammans med dem som förstår branschen. Med Congrid har du möjlighet att göra ännu mer skillnad. Din återkoppling blir vårt arbete.
Congrid - Continuously develop together with us

Utveckla kvalitet och säkerhet inom byggbranschen tillsammans med

Vår process för samarbetsutveckling och implementering med Congrid har varit unikt framgångsrik. Givetvis finns det alltid problem att lösa men den här gången har vi bara fått mycket positiv återkoppling från byggarbetsplatserna och andra interna intressenter. Tack!

Sakari Aaltonen

Head of Capability Development, Construction and Production, YIT

Vi har redan fått ökad förståelse för kvalitetskostnader och behovet av omarbetningar på våra byggplatser med hjälp av Congrid. Vi strävar efter att utveckla produktiviteten ännu mer genom att tillhandahålla denna information i ett användbart format till våra affärspartner och i vår upphandling.
Congrid - FIRA testimonial

Otto Alhava

CTO, Fira

Congrid vill utveckla branschen och göra projekt mer transparenta mellan alla parter. Jag rekommenderar Congrid till alla som jobbar i byggbranschen.

Olli Niemelä

Production Engineer, Bonava

Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt