PRODUKTIONSDOKUMENTATION

Förbättra produktiviteten och underlätta den dagliga produktionen. Vår mission är att förbättra produktiviteten på byggplatsen med hjälp av modern teknik. Ta dokumentationen till en ny nivå. Den tid du tidigare använt för att skriva ut, fylla i och skanna papper samt lagra dem i olika system, kan användas till ledning.

LÖSNING FÖR DEN DAGLIGA PRODUKTIONEN

CONGRIDS PROGRAMVARUHELHET

Produktionsstyrning ses vanligen som en tung process som endast betjänar ett stort företags behov.

Vi erbjuder marknadens mest lätthanterliga molntjänstprogram som skräddarsys för företagets kvalitets- och säkerhetskontroll. Företagets storlek har ingen betydelse, då vi skalar helheten enligt företaget.

Vi utvecklar programhelheten utifrån kundernas behov för att garantera bästa möjliga slutresultat. Detta möjliggörs av vårt företags egna experter inom bygg- och programvarubranschen. Våra tjänster lyfter produktiviteten inom byggindustrin till en ny nivå.

mockup-se-congrid-final

UNDERLÄTTAR DEN VARDAGLIGA PRODUKTIONEN

Arbetsledningen borde leda arbetet på byggplatsen, men mängden kontorsarbete bara växer.

Dokumentation och besiktningar spelar en viktig roll för ett företags lyckade kvalitets- och säkerhetsarbete. I och med att allt mer kostnadseffektiva eller tidsparande byggtekniska lösningar utvecklas inom branschen, har mängden dokumentation som krävs kontinuerligt vuxit. På detta inverkar både företagsledningens vilja att förbättra, styra och övervaka kvaliteten på den slutprodukt som tillhandahålls kunden och krav som ställs av myndigheterna och andra organ. Vi erbjuder snabba och lätthanterliga mobila verktyg skräddarsydda för effektiv övervakning av byggnadsproduktion.

PAPPERSDOKUMENTATION

Läs mer

Dokumentation på papper är bekant för oss alla, men det är nog långt ifrån effektivt. Först ska man skriva ut dokumentet. Sedan kan man utföra själva kontrollen eller besiktningen. Efter att man gjort anteckningarna ska dokumentet renskrivas på byggplatskontoret för att sedan skannas och lagras i företagets interna datasystem. Man ska också komma ihåg att manuellt bifoga varje bildbilaga och planritningsanmärkning till dokumentet, vilket kräver mycket arbete. Pappersdokumenten påminner inte om rättelser efteråt, utan rättelseåtgärderna finns endast i besiktningsmannens minne.

MOBILDOKUMENTATION

Läs mer

Mobildokumentation är ett nytt sätt att hantera produktionen på en byggplats. Du har alltid de filer och dokumentmallar som du behöver med dig. Du kan också i förbifarten utföra en besiktning på en byggplats. Programvaran skapar, lagrar och delar rapporten för dig. Du kan följa upp rättelser av fel och brister i realtid.

Beställ nyhetsbrev

Nyheter och uppdateringar direkt till din e-post!

VARFÖR ÖVERGÅ TILL MOBILDOKUMENTATION?

Inget system ersätter det dagliga ledningsarbetet som utförs av människor, men ett gott ledarskap är en absolut förutsättning för att arbeten utförs i rätt tid och högklassigt:

SPARA TID

Skulle det inte vara dags att utföra besiktningar och kontroller mer effektivt? Enligt beräkningar effektiviserar mobila verktyg produktionsdokumentationen med cirka en tredjedel av den använda tiden jämfört med dokumentation på papper.

FÖRBÄTTRA KVALITETEN

Vi vill lyfta kvalitetskontrollen till en högre nivå genom att lyfta fram problem i rätt tid. Det är dyrare att konstatera brister och fel först i projektets slutskede. Dokumentation är också viktig med tanke på projektets livscykel.

FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN

Var och en ska kunna arbeta säkert. Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för en säker miljö. Genom att övervaka projektet effektivare, ger du varje anställd bättre förutsättningar för säkrare arbete.

SAMMANFOGA VERKSAMHETEN

Programmet skapar en likadan layout för dokumentation av varje projekt. En utomstående har lättare att läsa och hitta brister, när dokumentationens innehåll och bilagor är omfattande.

KUNDREFERENSER

Våra kunder tar ut den fulla nyttan av Congrid-tjänst

LÅT OSS TA KONTAKT

Om du vill ha mer information, hjälper vi gärna till. Fyll i din kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.