#Microsoft Turbopump 2017 – first batch

År 2017 är ett år fullt av händelser och fest här i Finland. Orsaken är att vi firar vår 100-årsdag som självständigt land. Bland de många händelserna finns det ett mycket intressant nytt initiativ från Microsoft som heter Turbopump. Det är ett nytt marknadsintroduktionsprogram för start-ups och organiseras för första gången i år. Enligt reglerna har bolag registrerade i Finland rätt att anmäla sig.

Congrid är ett av 18 företag som valts till den första delen av programmet. Programmet handlar bl.a. om marknadsetableringsstrategi, försäljning, partnerskap, finansiering, talangscouting samt förvärv. Vi är för närvarande i ett utvecklingsstadium där tillväxt och intrång på nya marknader är det nästa logiska steget för oss. Därför kommer Turbopump programmet med dess omfattning vid en perfekt tid för oss.

Det dagliga livet i en start-up kan var ganska hektiskt med en oändlig mängd saker att göra. Detta i sin tur kan ibland leda till att man bara tittar på saker från ett perspektiv. Att skapa något, till exempel en tillväxt- eller marknadsetableringsstrategi i en start-up är ibland endast upp till en eller två personer. Turbopump ger oss ett värdefullt tillfälle att pitcha och förfina vår marknadsstrategi tillsammans med erfarna branschexperter. Efter det är det upp till oss att få saker gjorda!

Till slut vill vi tacka Microsoft stort för att ha startat Turbopump-initiativet. Det verkar som ett perfekt sätt för start-ups och redan etablerade större företag att finna nya sätt att arbeta tillsammans. Vi hoppas definitivt att se mer initiativ av detta slag från både större företag och start-ups. Det är inte alltid en värld av antingen den ena eller den andra, utan snarare mer och mer en värld av samarbete mellan olika instanser.

Mer information om programmet: Turbopump

Timo Makkonen

This entry has 0 replies

Comments are closed.