Utsikterna för kommunikation på byggarbetsplatser

Byggarbetsplatser är hektiska av naturen och arbetets takt är snabbt. I denna kaotiska omgivning är problem med informationsdelning oundvikliga. Vanligtvis är informationen fragmenterad och tillgängligheten kan vara väldigt låg, med bara vissa personer som har tillgång till informationen. Detta leder i sin tur till låg produktivitet, förseningar, missförstånd och man blir tvungen att göra om.

Den kaotiska miljön är bara en av anledningarna till problem inom informationsdelning och kommunikation. Byggarbetsplatser har ökat i storlek och komplexitet, men metoderna och kommunikationsverktygen kan fortfarande vara gamla. Muntliga påminnelser och papperslistor är fortfarande mycket använda i branschen. Och sedan arbetare idag ofta byter mellan olika byggarbetsplatser, är det inte konstigt att de har svårt att hålla reda på vad som har kommunicerats med dem och när.

En typisk stor byggarbetsplats har många underleverantörer, med arbetare från olika nationaliteter och kulturell bakgrund. Det är ibland svårt att hitta ett gemensamt språk där alla har den nödvändiga kompetensen och är bekant med all branschterminologi. Detta ökar hindren för en effektiv kommunikation och det är inte svårt att se hur detta kan orsaka missförstånd.

Kommunikationsformer på byggarbetsplatsen

Låt oss ta en titt på vad som vanligtvis kommuniceras på byggarbetsplatserna. Hur kan det vara så svårt att få meddelanden att bli rätt? Förutom de dagliga små samtalen och hälsningarna, finns det mycket detaljerad information som utbyts på byggarbetsplatserna. Låt oss ta ett enkelt exempel:

”Johan, kan du snälla berätta för Pelle från Elektiricitet AB att fixa elinstallationen i köket av lägenhet A i byggnad ett på våning två ”

Det finns mycket information som utbyts i bara en kort mening. Beroende på hur bra mottagaren lyssnar kan denne redan förlora hälften av informationen innan den ens behandlas. Och beroende på hur mycket information, och från hur många olika källor mottagaren kan denne lätt bli överbelastad och överväldigad av information. Så kan något göras för att förbättra situationen och göra kommunikationen mer effektiv? Hur mycket lättare skulle inte mottagarens liv vara, om denne skulle ha all information på ett ställe istället för utspritt i minnet eller på olika minneslappar? Och hur bekvämt det skulle vara, om information skulle vara omedelbar tillgänglig när den behövs igen?

För att ta itu med detta problem introducerade vi på Congrid en LITE-version av vår lösning för att förbättra kommunikationen mellan underleverantörer och huvudentreprenörer på byggarbetsplatsen. LITE-versionen hjälper att lösa problemen som beskrivs ovan och ger arbetarna mer tid att fokusera på deras verkliga arbetsuppgifter.

 

LITE-versionen kommer att kommunicera alla uppgifter till underleverantörens telefon i ett lättförståeligt och strukturerat format. Detta gör kommunikationen mer effektiv och minskar mängden missar i kommunikation och missförstånd.

Självklart bör inte all kommunikation utföras med mobilapplikationen och det finns fortfarande bra exempel där direkt verbal kommunikation är långt överlägsen någon app. Till exempel följande korta meddelanden:

-> Vill du hjälpa mig att bära stegen där borta?

-> Kan du ge mig hammaren, tack?

-> Vilken tid kommer du att vara här?

-> Kom igen killar, vi drar på lunch!

Effektiv kommunikation i siffror

Men låt oss återkomma till att effektivt kommunicera mer detaljerade uppgifter. Vi kommer att använda som exempel en byggarbetsplats med följande parametrar:

20 000 anmärkningar registrerade totalt

50 underleverantörer som arbetar på platsen

200 anmärkningar / underentreprenör i genomsnitt

30 sekunder används för kommunikation per anmärkning

Låt oss säga att efter att en huvudentreprenör noterat en anmärkning eller en uppgift, tar all tid relaterad till kommunikationen av denna uppgift, 30 sekunder med traditionell verbal kommunikation eller i pappersformat. Denna 30 sekunder inkluderar det att huvudentreprenören informerar underentreprenören om uppgiften och förklarar den, och att underentreprenören informerar huvudentreprenören igen när uppgiften är slutförd. Denna 30 sekunder inkluderar också all väntetid på linjen för den andra parten eller väntetiden för att ta emot papperslappen. Om vi kunde få ned denna tid till några sekunder efter att biljetten lagts in i vårt system, hur mycket tid skulle det ha sparat? Det skulle spara 155 arbetstimmar eller fyra veckor arbetstid i vårt exempelprojekt.

28 sek * 20 000 = 560 000 sekunder => 155 timmar => 4 veckor

Tid sparad = antal anmärkningar * tidsbesparing per anmärkning

Dessa siffror lämnar helt ut scenarierna där information går förlorad eller missförstås. Det tar inte heller hänsyn till avbrott i arbetet när någon behöver hämta en telefon för att muntligen få ny information. Dessutom är det svårt att uppskatta värdet av enkel uppföljning och automatiska revisionsspår för uppgifterna. Dessa tillsammans med rapporteringskapaciteten kan redan utgöra en attraktiv lösning för att dokumentera vad som har gjorts under byggprocessen.

Eftersom alla bär en mobil nuförtiden, är det mer upp till branschen att bestämma om de vill förnya och förbättra kommunikationen på byggarbetsplatserna. Verktygen för detta existerar, nu handlar det bara om att tillämpa dem. Dessutom kan det som kan tyckas vara ett litet steg i informationsdelning, faktiskt vara ett viktigt steg mot förenklade byggprocesser och förbättrad produktivitet. Det bästa sättet att se om det passar din byggarbetsplats är att prova själv.

Timo Makkonen

This entry has 0 replies

Comments are closed.