Mobilapplikationsverktyg:

ANMÄRKNINGAR

Verktyg för anteckning av fel och brister i ditt projekt. Anteckna anmärkningarna i planritningarna och rikta till reparatören. Verktyg för nollfelsöverlämningar av projekt.

SÄKERHETSKONTROLLER

Utför den lagstadgade veckovisa arbetssäkerhetsbesiktningen effektivare och skicka bristerna till projektentreprenörerna för kännedom redan innan du skickar den slutliga rapporten.

KVALITET

Kontrollera hur varje arbetsfas framskrider i realtid och anteckna bristerna innan större skada uppstår. Dokumentation med bilagor som stöd för årsbesiktningar.

FÄLT

Samtliga planer och dokument följer alltid med dig. Minska antalet resor som du gör mellan byggplatsen och kontoret för att hämta uppgifter. Låt inte entreprenören vänta på kontrolluppgifter, alla uppgifter om projektet följer alltid med dig.

FEL OCH BRISTER

Marknadens effektivaste verktyg för anteckning av anmärkningar.

Kartlägg byggfel och -brister i ditt projekt under hela projektets gång. Anteckna anmärkningarna i planritningarna med bilagor och se till att alla anmärkningar åtgärdas i tid. Du kan begränsa anmärkningar enligt läge, entreprenör eller datum. Programmet visar antalet anmärkningar som inte har kvitterats i realtid. Verktyg för nollfelsöverlämningar och kvalitetskontroll av byggprojekt.

SÄKERHETSKONTROLLER

Lyft produktionssäkerheten till en ny nivå med en mer omfattande rapportering och larmfunktion.

Fastställ säkerhetsnivån av ditt projekt digitalt och anteckna bristerna noggrannare med mångsidiga förklaringar. Programmet sparar alla förklaringar och föreslår dessa för användare vid anteckning av anmärkningar. Ta bilder på anmärkningar, anteckna läget i planritningarna och se till att alla säkerhetsbrister åtgärdas i tid. Säkerhetsindikatorn hjälper dig att nå målet för noll olycksfall.

KVALITETSKONTROLLER

Arbetsfaserna ska följas upp under hela produktionen. Skräddarsy ditt projekts kvalitetssäkring per arbetsfas och minska reparationskostnaderna.

Dokumentation av kvalitetskontroller för varje arbetsfas i projektet. Du har alltid med dig de tilläggsdokument som behövs för besiktningen. Besiktningarna lagras automatiskt bakom rätt arbetsfas som ett färdigt dokument. Rikta rättelseåtgärder till rätt ansvarig person vid besiktningarna och övervaka rättelser av avvikelser i realtid. Bilder och planritningsanteckningar ger mervärde för slutresultatet av dokumenten.

DOKUMENTEN FÖLJER ALLTID MED DIG

Det är omöjligt att alltid bära med sig pappersdokument vid ronden på byggplatsen.

Bläddra i och undersök planer. Hitta den planritning du söker på ett ögonblick med hjälp av mappstrukturen. Sluta att göra extra resor mellan kontoret och byggplatsen för att hämta dokument. Vi stödjer också flersidiga dokument, som du kan hantera bl.a. som Excel-, Word- eller PDF-filer.