Besiktningsprotokoll digitalt för byggbranschen

Arbeta smartare med digitala besiktningsprotokoll för besiktningar och anmärkningar i byggprojekt.

Byggdagbok Sammanfatta det som händer i ett projekt

Färdiga mallar i våra besiktningsprotokoll för byggbranschen gör det enkelt att dokumentera utan att behöva skriva om eller kontrollera en stor mängd dokumentation som är utspridd i olika kanaler.

Besiktningsprotokoll är till för:

– Byggherrar
– Huvudentreprenörer

Besiktningsprotokoll uppskattas av:

– Tillsynsmän
– Planerare

Besiktningsprotokoll byggfas:

– Byggnation

Besiktningsprotokoll används:

– På byggarbetsplatsen
– På kontoret

Alla data från byggarbetsplatsen till din kontorsplattform

Congrid Live-tjänsten samlar in alla data så att projektgruppen kan kontrollera dem. Använd data till att fatta rätt beslut.
  • Vyn Alla uppgifter
  • Rapport med bilder
  • Rapport med ritningar
  • Uppgiftsfilter
  • Projektinställningar
  • Aviseringsstöd
Live_Memo_Congrid_1

Transparent information delas på nolltid

Slipp repetitiva eller onödiga faser med en ny process för kontinuerlig felhantering. Övervaka i realtid och fatta beslut baserat på data. Håll koll på data under möten och fatta snabba beslut som för projektet framåt. Vägled projektets intressenter med rätt information. Den perfekta lösningen för felfria leveranser och kvalitetskontroll för byggnadsprojekt. Kartlägg byggnadsfel under hela projektets livslängd och lär dig av data.

Samla alla viktiga kommentarer i en fältrapport

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Rapport med ritningar och bilder

Rapporteringen blir tydligare när dokumentlayouten och innehållet är enhetligt inom ett företag. En ritningsmarkering och en bild bifogade till rapporten gör det enklare för entreprenörer och anställda att hitta. Platsinformation och annan extrainformation genom bilder ger ett mervärde och gör det lättare att hitta informationen efteråt.

Automatiska rapporter till din e-post

Med Congrid kan du hantera byggrapporter av hög kvalitet på kortare tid. Gör så att projektdeltagarna får automatiska rapporter från fältet på nolltid. Informationsdelningen blir enklare för alla parter i ett projekt eftersom ni slipper skriva ut rapporter och skicka e-postmeddelanden.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser