Bonava förnyar byggbranschen tillsammans med Congrid

bonava-byggbransch

Bonava och Congrid har en gemensam vilja att förnya och utveckla hela byggbranschen tillsammans. Bonava har använt Congrid på sina byggarbetsplatser i cirka två år nu.

Med Congrids hjälp har Bonava kunnat lämna det gamla arbetssättet med penna och papper bakom sig och ta steget in i den digitala världen vad som gäller säkerhetsrapporter, kvalitetshantering och byggdagböcker.

Congrid föddes ur ett användarbehov och har utvecklats av personer som har arbetat inom bygg. På Bonava används Congrid huvudsakligen av inspektörer och platschefer. Efter att applikationen implementerats har platscheferna haft mer tid att vara närvarande på bygget då de samtidigt dokumenterat kvalitetskontrollarbetet och observationer. Informationen i observationerna överförs till alla parter i realtid och all kunskap är då tillgänglig för alla. Mobiltelefonen gör att de senaste planerna och inspektionsblanketterna alltid finns med, alla former och rapporter kan också automatiskt dokumenteras och arkiveras.

”Vårt mål är att förbättra kvalitetsarbetet för byggnader och öka antalet säkerhetsobservationer. Då kommer antalet fel också att minska och vi kommer att kunna överlämna felfria hem till köpare av nya Bonava-bostäder. I detta bidrar Congrid för sin del mycket”, säger Ilpo Peltonen, produktionschef på Bonava.

Bonavas planer på att involvera underleverantörer närmare i kvalitetssäkringsarbetet är i linje med Congrids vision att transparent involvera hela kedjan av byggare i detta arbete. Tekniskt sett finns allting redan. Förändringen i affärsverksamheten kräver ett exempel från aktörer som Bonava, så att god praxis blir branschstandard.

”Det är fantastiskt att se hur Bonava redan tagit steget in till nästa digitaliseringsstadie, där användningen av Congrid och kvalitetssäkringsarbetet är en fråga för hela byggkedjan och inte bara för Bonavas ledning. Bonava visar ett exempel på hur långsiktigt arbete för digitalisering kommer att medföra förändringar. En funktionell mjukvara i sig självt är inte tillräckligt. Det krävs också riktat ledarskap”, säger Timo Makkonen, VD på Congrid

Bonava har för närvarande ca tjugo egna byggarbetsplatser, med Bonavas egna platschefer och annat arbete utförs av underleverantörer. I framtiden är vårt mål att också involvera underleverantörerna inom byggbranschen så att den nödvändiga informationen också går vidare till byggherren.

”Bonava var en av våra första kunder på utvecklarsidan och vi är glada att se hur vår programvara funnit sin plats som en integrerad del av Bonavas kvalitetsarbete”, säger Saku Vuori, Customer Success Specialist på Congrid.

”Vi vill förnya byggbranschen och vi har ett långsiktigt mål att främja verksamheten. Förr gjordes alla observationer på papper. Idag med Congrid, hanteras allt elektroniskt och det är mycket lättare. Att använda programmet är enkelt och mängden felslag man gör är minimalt. Alla användare har märkt fördelarna med Congrid, allt från unga medarbetare till mer seniora byggexperter”, säger Olli Niemelä, huvudanvändare för Congrid på Bonava och Tom Helenius, platschef på Bonava.

Mer information:

Ilpo Peltonen, produktionschef, Bonava Finland, telefon (+358) 10 400 2000

Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, Bonava Finland, (+358) 10 400 2778,  viestinta@bonava.fi

Timo Makkonen, VD, Congrid, (+358) 044 716 7200, timo@congrid.fi,

Saku VuoriCustomer Success Specialist, Congrid, (+358) 44 716 7204, saku.vuori@congrid.fi,