Digital byggdagbok

Med vår digitala byggdagbok är det enkelt att sammanfatta pågående byggprojekt.

Congrid Byggdabog

Med vår byggdagbok får du en sammanfattning, snabba dagsanteckningar och en övergripande förståelse av dagliga uppgifter i byggprojektet. En smart lösning för byggbranschen för att visa, övervaka och rapportera uppgifter och mätningar. En digital byggdagbok ökar kontrollen för dig som är KMA-ansvarig.

Byggfas:

– Byggnation
– Slutförande

Digital byggdagbok uppskattas av:

– Platschefer
– Projektledare
– Platsingenjörer
– KMA-samordnare

Enkel inställning

– Huvudentreprenörer
– Underentreprenörer
– Tillsynsmän

Byggdagbok används:

– På byggarbetsplatsen
– På kontoret

Kom igång nu

  • Öka kvaliteten i byggbranschen
  • Nollfelsbesiktningar
  • Tids- och kostnadsbesparing
TESTA GRATIS
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser

Alla data från byggarbetsplatsen till din kontorsplattform

Congrid Live-tjänsten samlar in alla data så att projektgruppen kan kontrollera dem. Använd data till att fatta rätt beslut.
  • Vyn Alla uppgifter
  • Rapport med bilder
  • Rapport med ritningar
  • Uppgiftsfilter
  • Projektinställningar
  • Aviseringsstöd
Live_Byggdagbok_Congrid_1

All information från byggdagböcker på en plats

Den här lättanvända lösningen ökar förståelsen för varje arbetsfas och går att modifiera i realtid så att byggdagboken alltid är uppdaterad. Du behöver bara länka till andra bakgrundsdata för projektet, till exempel arbetsfaser, för att få korrekt information på nolltid. I byggdagboken finns kommentarer från besiktningsmannen samt tidsstämplar som visar när protokoll har godkänts och vilka kommentarer som skickats.

Samla alla viktiga kommentarer i en fältrapport

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Rapport med ritningar och bilder

Rapporteringen blir tydligare när dokumentlayouten och innehållet är enhetligt inom ett företag. En ritningsmarkering och en bild bifogade till rapporten gör det enklare för entreprenörer och anställda att hitta. Platsinformation och annan extrainformation genom bilder ger ett mervärde och gör det lättare att hitta informationen efteråt.

Automatiska rapporter till din e-post

Med Congrid kan du hantera byggrapporter av hög kvalitet på kortare tid. Gör så att projektdeltagarna får automatiska rapporter från fältet på nolltid. Informationsdelningen blir enklare för alla parter i ett projekt eftersom ni slipper skriva ut rapporter och skicka e-postmeddelanden.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser