LÖSNING FÖR BYGGHERRAR

Byggherrens projektchefer och övervakare har samtidigt flera projekt på gång. Tillgången till information om avslutade och oavslutade projekt digitalt i realtid med några klick underlättar projekthantering och informationsflöde.

FÖRENHETLIGA VERKSAMHETEN

valvoja_congrid_500x500_image

Övervakare

”Som övervakare av ett objekt kan du snabbt försäkra dig om att huvudentreprenören har genomfört de krävda kvalitetssäkringsåtgärderna som ni kommit överens om och att projektet framskrider enligt planen. Även de mallbesiktningar som du har godkänt är alltid tillgängliga. Du kan göra och spara dina bristlistor och din besiktningsrond med ett modernt verktyg inklusive bilder.”

vuosikorjaus_congrid_500x500_image

Års- och garantireparation

”Med hjälp av digitalisering blir ni av med dammiga källare fyllda med kvalitetssäkringsmappar för gamla objekt. Det är allt lättare att hitta nödvändiga dokument när en invånare eller disponent kontaktar er i en viss fråga gällande ett objekt som blivit färdigt för flera år sedan.”

supervisor_congrid_500x500_image

Byggherre

”Som byggherre kan du se projektens helhetssituation med en gång. Om du vill granska en viss fråga, behöver du inte nödvändigtvis ringa övervakaren, byggplatsen eller vänta till det följande byggplatsmötet. Statusen på dokumentationen visar i vilken takt projektet framskrider och utvecklingen jämfört med tidigare resultat.”