Byggmässan 2019 – varför ska byggbranschen digitaliseras?

Congrid deltog på Byggmässan, som arrangerades mellan 21–22 mars på Åbymässan i Göteborg. Mässan är västra Sveriges viktigaste byggevent och organiseras årligen. Congrid deltog för första gången.

 

Under evenemanget hörde vi flera inspirerande exempel och tal från aktörer inom den svenska byggbranschen. Det var ett rent nöje att se hur livlig debatten om digitaliseringen av byggindustrin är och vilka möjligheter det bidrar med. Under diskussionerna blev det tydligt att byggbranschens intresse för digitalisering växer och att bygg som bransch ännu skall ta ett stort kliv framåt.

Varför ska byggbranschen digitaliseras

1. Förbättrar och försnabbar kvalitetskontroll och säkerhet

Inspektören har omedelbar tillgång till alla inspektionshandlingar utan separat arbete och alla kontrollpunkter kan markeras direkt på planlösningen och förstärkas av foton. Rapporterna är också genast färdiga, utan separat arbete med Excel och dator. Detta minskar upprepat arbete och hjälper inspektören att fokusera på väsentliga saker, dvs arbetsstyrning.

2. Alla kontroller och anmärkningar som görs är lätta att hitta och alltid tillgängliga

Det utförda arbetet sparas i molnet, där de lätt kan hittas när som helst utan separat skanneranvändning eller mängder med e-post.

3. Hela projektpersonalen medverkar i att utveckla ett högkvalitativt slutresultat

Med digitala verktyg kan alla projektdeltagare arbeta i samma system, från beställare och inspektör till underleverantör. Detta bidrar till delning av viktig information och håller alla parter medvetna om projektets utveckling och nödvändiga åtgärder.