Congrid samarbetar med eGate Smart Building Innovation

Congrid och eGate Smart Building Innovation har kommit överens om att påbörja ett samarbete i juni 2019.

 

Samarbetet är det första steget för Congrid mot att använda Sakernas Internet (IoT) som en del av kvalitetssäkringen av byggarbetsplatser.

“Jag kan försäkra dig om att detta bara är en början. Vårt mål är att våra kunder ska kunna använda de olika teknologier som finns tillgängliga på byggarbetsplatser som en integrerad del av Congrid-systemet”, säger Timo Makkonen, VD för Congrid.

Congrid har utvecklat en digital plattform för hantering och kontroll av kvalitet och säkerhet på byggplatser. Systemet är brett i användning på byggplatser i Norden.

eGate Smart Building Innovation möjliggör en realtids och trådlös övervakning av tillståndet av strukturer och luften på byggarbetsplatsen och byggnader som används. Med hjälp av eGate kan entreprenören övervaka, till exempel, temperaturen och torkningen av betong med fjärranslutna enheter. Tack vare korrekt information kan de följande stegen på bygget planeras på ett tillförlitligt sätt.

“Samarbetet gör det möjligt för Congrids kunder att läsa statusinformationen för en byggarbetsplats eller en byggnad som används, direkt i Congrid. Dvs samma plats som andra projektdokument och information”, säger Jarkko Haukijärvi, VD för eGate.

Sakernas Internet (IoT) innebär att fysiska enheter är anslutna med sensorer och sonder till nätverket. Mer och mer byggplatser har redan sensorer som mäter status för byggplatsen. Förra året genomförde Congrid ett digitalt betongprotokoll som ett KIRA-projekt av det finska miljöministeriet som kompletterar den övergripande kvalitetssäkringen av byggandet.

“Samarbete med eGate är en naturlig fortsättning. Sensorinformation kompletterar betongprotokollet och Congrids helhet för kvalitetshantering. Vårt jobb är att ge entreprenören en bra och stressfri sömn”, säger Makkonen.

 

Mer information: 

Timo Makkonen, VD, (+358) 44 716 7200, timo@congrid.fi

Jarkko Haukijärvi, VD, (+358) 44 5833410,  jarkko.haukijarvi@e-gate.fi