Har användning av digitala skyddsronder förändrat kulturen på byggarbetsplatsen?

Congrid är byggt och utvecklat med finsk teknologi och är helt anpassad för byggbranschen. I Sverige har vi exempelvis skyddsronder som inte finns på samma sätt i Finland. Det finska sättet att göra skyddsronder kallas för säkerhetsmätning (TR-measurements).

Säkerhetsnivån som registreras med säkerhetsmätning mäts med ett generellt index som redovisas i procent, maximalt 100 %. Det allmänna indexet är bildat på basis av alla korrekta och felaktiga anmärkningar. Säkerhetsmätningen är en lagstadgad och obligatorisk mätning av byggarbetsplatsen och har haft stor säkerhetspåverkan genom åren.

I en jämförelse mellan 2017 och 2022 visas det att antalet skyddsronder har ökat stadigt. Genomsnittet av alla säkerhetsmätningar som rapporterades med Congrids verktyg under 2017 hade ett totalt index på 93,96 %, år 2022 hade genomsnittet stigit till 95,88 %.

Det är anmärkningsvärt att det genomsnittliga antalet mätningar per vecka som utförts med Congrids system hade ökat markant från 176 mätningar till 700 mätningar under motsvarande år. Det vill säga att utvecklingen av antalet mätningar inte har påverkat avläsningarna nedåt, utan riktningen är den motsatta.

Inställningen till säkerhet har förändrats drastiskt på byggarbetsplatser. Numera förstår man att säkerhet inte bara är skydd för människor, utan också skydd för företag, berättar Juha Merjama, VD för Tapaturva Oy som anordnar arbetsskyddsutbildningar.

Läs mer om digitala skyddsronder!

Grundläggande kunskaper och utrustning är väl etablerade på byggarbetsplatserna i Finland, men ny inlärning behövs genom utbildning. Juha Merjama fortsätter:

Antalet observationer och kommunikationen av nya bestämmelser spelar en viktig roll. Att utbilda i korrekt hantering av säkerhetsanmärkningar är också avgörande för att förbättra siffrorna.

Utbildningen bygger på mätningsövningar, där syftet med säkerhetsanmärkningskriterierna diskuteras och uppskattningsvis fanns 250 till 300 så kallade “gränssituationer” som tolkas med hjälp av videor och bilder.

Många har många olika uppfattningar och tolkningar av vad som ska rapporteras som säkerhetsanmärkning och när en skyddsrond är korrekt eller felaktig. Ibland kan de övergripande indexen för anmärkningar från två platser vara lika, men det finns stora skillnader i antalet rapporterade säkerhetsanmärkningar mellan de två, vilket indikerar att kvaliteten på anmärkningarna kan variera, berättar Juha Merjama.

Enligt Juha Merjamas uppfattning är den absolut bästa aspekten med ett digitalt verktyg ur säkerhetssynpunkt snabb informationsförflyttning, snabba åtgärder vid behov och möjligheten att hålla rätt entreprenör ansvariga för att utföra nödvändiga åtgärder.

Sammanfattningsvis visar skyddsronderna från byggarbetsplatser att säkerhetskulturen inom byggsektorn har utvecklats positivt under de senaste åren. Utbildning och ökad medvetenhet har spelat en avgörande roll i denna utveckling, men det finns fortfarande utmaningar när det gäller att säkerställa att rapporterade anmärkningar är korrekta och att alla relevanta observationer upptäcks och rapporteras.

➤ I Congrid får du som företag tillgång till digitala skyddsronder. Läs mer här!