Dokument och ritningar

Dokumentera hela livscykeln för byggnationen

Dokument och ritningar Dokumentera hela livscykeln för byggnationen

Med Congrid tar alla ansvar för att leverera arbete i tid med högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Dokument och ritningar är till för:

– Huvudentreprenörer
– Underentreprenörer
– Byggherrar

Uppskattas av:

– Platschefer
– Tillsynsmän
– Planerare
– Projektledare
– Platsingenjörer
– Byggnadsarbetare
– Kvalitetsansvariga
– Säkerhetsansvariga
– KMA-samordnare

Byggfas:

– Planering
– Byggnation
– Slutförande och underhåll

Används:

– På byggarbetsplatsen
– På kontoret

Kom igång nu

  • Öka kvaliteten i byggbranschen
  • Nollfelsbesiktningar
  • Tids- och kostnadsbesparing
TESTA GRATIS
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser

Alla data från byggarbetsplatsen till din kontorsplattform

Congrid Live-tjänsten samlar in alla data så att projektgruppen kan kontrollera dem. Använd data till att fatta rätt beslut.
  • Vyn Alla uppgifter
  • Rapport med bilder
  • Rapport med ritningar
  • Uppgiftsfilter
  • Projektinställningar
  • Aviseringsstöd
Live_Documents_Congrid_1

Dokument och ritningar tillgängliga på en plats i realtid

Congrids dokument och ritningar erbjuder ett smidigt sätt att hantera byggdokumentation. Du kan övervaka defekter och felkorrigeringar i realtid oavsett var du befinner dig. Med dokument och ritningar som är enkla att ta med kan du dela information i digitalt format var du än befinner dig. Eftersom lättanvända PDF-mappar kan användas offline har du alltid uppdaterad dokumentation för alla inblandade parter.

Samla alla viktiga kommentarer i en fältrapport

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Rapport med ritningar och bilder

Rapporteringen blir tydligare när dokumentlayouten och innehållet är enhetligt inom ett företag. En ritningsmarkering och en bild bifogade till rapporten gör det enklare för entreprenörer och anställda att hitta. Platsinformation och annan extrainformation genom bilder ger ett mervärde och gör det lättare att hitta informationen efteråt.

Automatiska rapporter till din e-post

Med Congrid kan du hantera byggrapporter av hög kvalitet på kortare tid. Gör så att projektdeltagarna får automatiska rapporter från fältet på nolltid. Informationsdelningen blir enklare för alla parter i ett projekt eftersom ni slipper skriva ut rapporter och skicka e-postmeddelanden.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser