Egenkontroll byggprojekt

Skapa enkelt en egenkontroll-mall för alla era kontroller och jobba på ett enhetligt sätt genom att dela dem på företagsnivå. Som KMA-ansvarig får du full kontroll i dina byggprojekt.

Egenkontroll www image-01

Syftet med en digital egenkontroll

Syftet med att skapa din egenkontroll digitalt i Congrid är att på ett överskådligt sätt samla all information på ett och samma ställe i byggprojekt. Skapa enkelt egenkontroll-mallar på företagsnivå och på så sätt säkerställ att inget trillar mellan stolarna och att ni jobbar på samma sätt genom hela företaget.

Arbeta med kvalitet på ett enkelt sätt i vår applikation.

 • Skapa mallar på företagsnivå
 • Dela ut till UE
 • Skapa kompletta rapporter

Från projektstart till överlämning

Alla uppgifter på projektnivå på ett ställe - kommenterade, dokumenterade och slutförda i tid. Följ lätt upp arbetsuppgifter och skapade anmärkningar för att säkerställa att kvaliteten på bygget är av högsta nivå. Congrid Live-tjänsten samlar in alla data så att projektgruppen kan kontrollera dem. Använd data till att fatta rätt beslut.

Används och uppskattas av:

 • Platschefer
 • Projektledare
 • KMA-samordnare
 • Platsingenjörer
 • Byggnadsarbetare
 • Kvalitetsansvariga
Live_Kvalitet_Congrid_1

Skapa arbetsmoment och koppla in dina kontrollfrågor i Live

Matrisen för din egenkontroll skapas enkelt genom att först lägga in de olika arbetsmomenten som ska kontrolleras och sedan skriva in de kontrollfrågor som är kopplat till varje moment.

Med en lösning som är skräddarsydd för varje arbetssteg och dess kvalitetskrav, kan fel registreras innan större skador uppstår. Anpassa Egenkontrollerna av projekten efter olika steg och sänk reparationskostnaderna.

En av de främsta orsakerna till spill och slöseri i byggbranschen är problem med kvaliteten, som ger upphov till tusentals fel som slutligen måste korrigeras. Med hjälp av Egenkontrollerna kan du identifiera och åtgärda fel så fort de uppträder och därmed undvika slöseri på grund av låg kvalitet.

Dela lätt ut egenkontroller till dina underentreprenörer

Genom att lägga in underentreprenörernas mallar för egenkontroller i Congrid och sedan dela ut dem behåller man kontroll av kvalitet av alla steg i bygget.
 • Skapa och lägg in mallar
 • Dela ut dem med en knapptryckning
 • Underentreprenörerna ser enbart sina tilldelade egenkontroller
 • Följ enkelt upp de anmärkningar som skapas

Skapa lätt och smidigt en rapport att dela med alla på byggarbetsplatsen

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Inspektionens sammanfattande rapport

Du kan skriva ut alla inspektionsrapporter som en sammanfattande rapport. Platsinformation och annan extrainformation genom bilder ger ett mervärde och gör det lättare att hitta informationen efteråt.

Hitta ett nytt sätt att hantera byggprojekt

Congrid tillhandahåller programvara för kvalitets- och säkerhetshantering för alla typer av byggprojekt. Congrid förbättrar kvalitet och säkerhet genom att maximera produktiviteten på din byggarbetsplats och minska kostnaderna. Informationsdelningen blir enklare för alla parter i ett projekt eftersom ni slipper skriva ut rapporter och skicka e-postmeddelanden.

Så kommer du igång

Fyll i formuläret och någon ifrån vårat team kommer att kontakta dig snarast
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser