Fira och Congrid i kontrakt för digitalisering av byggarbetsplatser

Samutveckling med Congrid är en viktig del i Firas ansträngning att digitalisera byggarbetsplatser.

 

“Congrid har arbetat i ett nära samarbete med Fira sedan 2013. Resultatet från vårt samarbete visar hur utmaningarna inom digital kommunikation kan lösas när parter har en förmåga och en vilja att ständigt förbättra och utveckla”, kommenterar Timo Makkonen, VD för Congrid.

Congrid var den första brett använda applikationen på Firas byggarbetsplatser. Tillsammans med Firas applikationer Sitedrive och Insite var Congrid den första som integrerades i Firas Open Data Platform. ODP upprätthåller projektdata på byggarbetsplatsen och integrerar alla byggrelaterade kärnapplikationer under ett och samma tak.

“Det verkliga värdet för att integrera applikationerna är i visualiserad data som samlas in från olika källor. Det bidrar med situationsmedvetenhet för projektteamet och partners”, berättar Otto Alhava, CTO på Fira.

“Vårt mål är att få alla entreprenörer att använda CongridLITE för att samla in data från byggarbetsplatserna”, säger Jouko Soidinaho, Quality Manager på Fira.

Bättre förståelse för byggkvalitet

Firas kvalitetskontroll bygger på lösningen från Congrid, som består av både en molnbaserad plattform och mobilappar för alla som arbetar ute på fältet.

“Vårt mål är att hjälpa alla att förstå och engagera sig i byggkvalité. Congrids lösning är utformad för att stödja transparens och deltagande bland intressenter”, förklarar Timo Makkonen.

 “Vi har redan utvecklat en bättre bild om kvalitetskostnader och kostnaden för reparationsarbeten på våra byggprojekt genom Congrid. Vi ämnar vidareutveckla produktiviteten genom att erbjuda denna information i en användbar form till våra partners och inköpsavdelningen“, kommenterar Otto Alhava.

Mer information:

Timo Makkonen, VD, Congrid, (+358) 44 716 7200, timo@congrid.fi

Otto Alhava, CTO, Fira Group, (+358) 400 792 493, otto.alhava@fira.fi