Företaget

En uppkopplad kvalitets- och säkerhetsplattform för byggbranschen

Congrid grundades 2013 av en grupp platschefer. De hade tröttnat på att använda papper och penna, samt Excel-filer för att övervaka kvalitetssäkring och säkerhetshantering på byggarbetsplatser. I slutet av 2020 har SmartCraft Group, en ledande leverantör av programvara till hantverkare och byggföretag, har kommit överens med Congrid om att gå samman för att stärka produktportföljen och möjliggöra internationell tillväxt.

Mål

Congrid är en uppkopplad kvalitets- och säkerhetsplattform för byggbranschen med målet att förbättra byggkvaliteten. Vi erbjuder en samlad plattform där all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt kan hanteras med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad säkerhet och kvalitet.

Vision

Congrid vill hjälpa byggbranschen att anamma en kvalitets- och säkerhetsorienterad kultur. Vi anser att kvalitets- och säkerhetsdata bör delas mellan alla intressenter för att eliminera flaskhalsar, introducera transparens och skapa starkare samarbete på en byggarbetsplats.

Alla använder samma data, delar på ansvaret och arbetar mot ett gemensamt mål. Med Congrid tar alla på företaget ansvar för att leverera arbete i tid med högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder. Vi tror att effekten för branschen kommer att vara ökat engagemang, tillit och yrkesstolthet.