Foto observationer

Alla bilder för projektet lättillgängliga på samma plats

Foto observationer Alla bilder för projektet lättillgängliga på samma plats

Foto observationer är den bästa lösningen för att dokumentera konstruktionsverifiering.

Byggfas:

– Byggnation
– Underhåll

Uppskattas av:

– Platschefer
– Projektledare
– KMA-samordnare
– Platsingenjörer
– Byggnadsarbetare
– Tillsynsmän
– Planerare

Foto observationer är till för:

– Huvudentreprenörer
– Underentreprenörer

Används:

– På byggarbetsplatsen
– På kontoret

Alla data från byggarbetsplatsen till din kontorsplattform

Congrid Live-tjänsten samlar in alla data så att projektgruppen kan kontrollera dem. Använd data till att fatta rätt beslut.
  • Vyn Alla uppgifter
  • Rapport med bilder
  • Rapport med ritningar
  • Uppgiftsfilter
  • Projektinställningar
  • Aviseringsstöd
Live_Foton_Congrid_1

Används som dokumentation för att verifiera arbetsplatsen

Enkel tillgång till alla bilder på samma plats med avancerade metabeskrivningar för bilagor. Lösningen med foto observationer ger information om när bilden togs, arbetsfasen, platsen för ritningen, vem som fotograferade och en beskrivning.

Samla alla viktiga kommentarer i en fältrapport

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Rapport med ritningar och bilder

Rapporteringen blir tydligare när dokumentlayouten och innehållet är enhetligt inom ett företag. En ritningsmarkering och en bild bifogade till rapporten gör det enklare för entreprenörer och anställda att hitta. Platsinformation och annan extrainformation genom bilder ger ett mervärde och gör det lättare att hitta informationen efteråt.

Automatiska rapporter till din e-post

Med Congrid kan du hantera byggrapporter av hög kvalitet på kortare tid. Gör så att projektdeltagarna får automatiska rapporter från fältet på nolltid. Informationsdelningen blir enklare för alla parter i ett projekt eftersom ni slipper skriva ut rapporter och skicka e-postmeddelanden.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser