FS-lista

Förbättra kommunikationen, skapa ansvarstagande och fatta beslut på ett effektivt sätt.

FS-lista_Congrid_Product

FS-lista för kontoret på din webbplats

Syftet med FS-lista (Frågor & Svar) är att samla alla beslut på projektnivå på ett ställe. Kontrollera projektledningsaktiviteter med arbetsgrupper och se en helhetsbild där allt händer vid rätt tidpunkt. Skapa en färdig FS-lista på företags- eller projektnivå, som är lätt att distribuera i ett projekt efter behov.

FS-lista lämpar sig också för följande processer:

 • Utarbetande av checklistor för möten på plats
 • Övervakning av godkännande i processen för tilläggs- och ändringsarbeten.
 • Hantering av brister i planer
 • Säkerhetsstyrning
 • Skapad för hela projektorganisationen  
 • ÄTA-hantering

Från projektplanering till överlämning

Alla uppgifter på projektnivå på ett ställe - kommenterade, dokumenterade och slutförda i tid. Glöm viktiga uppgifter på projektnivå som försvinner i mötesanteckningar och e-postmeddelanden som skickas fram och tillbaka.
 • För övervakare och konsulter
 • För entreprenörer
 • För kunder
 • För designers
 • För fukt koordinatorer
 • För myndigheter
FS-lista_screen_Live

Använd arbetsgrupper för uppgiftshantering

Skapa arbetsgrupper för ditt projekt och tilldela personer och grupper uppgifter för projektinspektion. Användarna kan snabbt hitta och få en tydlig överblick över sina uppgifter med hjälp av den praktiska filterfunktionen.
Lägg till kommentarer till uppgifter och alla är uppdaterade
För att få en bra överblick över projektet är det viktigt att se vad alla gör. Congrids FS-verktyg ser till att hela projektgruppen är medveten om projektets framsteg i realtid. På så sätt blir de viktigaste uppgifterna alltid klara i tid.

Deluppgifter under huvuduppgifter

De viktigaste projektledningsuppgifterna består vanligtvis av mindre grupper av uppgifter. Nu kan du lägga till underuppgifter under huvuduppgifterna i FS lista och tilldela dem till anställda och grupper inom projektorganisationen.

Sammanfattande rapport om projektets utveckling

Du kan skapa en sammanfattande rapport om hur projektet fortskrider och skicka den till projektgruppen.
Det är viktigt att hålla hela projektgruppen uppdaterad om hur projektet fortskrider. Inga fler timmar som går åt till att sammanställa och underteckna inspektionsdokument. Informera klienten och myndigheterna om uppgiftsrelaterade framsteg på ett enkelt sätt när som helst.

Samla alla viktiga kommentarer i en fältrapport

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Inspektionens sammanfattande rapport

Du kan skriva ut alla inspektionsrapporter som en sammanfattande rapport. Rapportens tabell med platser visar hur långt projektinspektionerna har framskridit för varje arbetsavsnitt.

Hitta ett nytt sätt att hantera byggprojekt

Congrid tillhandahåller programvara för kvalitets- och säkerhetshantering för alla typer av byggprojekt. Congrid förbättrar kvalitet och säkerhet genom att maximera produktiviteten på din byggarbetsplats och minska kostnaderna.

Så kommer du igång

Nu kan du boka in en förhandsvisning med oss.

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.

Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser