Gjutdagbok

Möjliggör kvalitetskontroll för betongstrukturer och mer effektiv hantering av byggnaders livscykler

Gjutdagbok Möjliggör kvalitetskontroll för betongstrukturer och mer effektiv hantering av byggnaders livscykler

Gjutdagboken gör det möjligt för byggbolag att spara dokumentation om betongbyggande på en digital plattform istället för på papper eller i Excel-filer.

Gjutdagboken är till för:

– Huvudentreprenörer

Uppskattas av:

– Platschefer
– Projektledare
– Platsingenjörer

Byggnadsfas:

– Byggnation
– Slutförande

Används:

– På byggarbetsplatsen
– På kontoret

Kom igång nu

  • Öka kvaliteten i byggbranschen
  • Nollfelsbesiktningar
  • Tids- och kostnadsbesparing
TESTA GRATIS
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser

Alla data från byggarbetsplatsen till din kontorsplattform

Congrid Live-tjänsten samlar in alla data så att projektgruppen kan kontrollera dem. Använd data till att fatta rätt beslut.
  • Vyn Alla uppgifter
  • Rapport med bilder
  • Rapport med ritningar
  • Uppgiftsfilter
  • Projektinställningar
  • Aviseringsstöd
Live_Betongarbete_Congrid_1

Bättre prognoser, informationsflöden och samarbete mellan olika parter

Gjutdagboken förbättrar transparensen och kvalitetssäkringen för betong. Lösningen är designad för att du ska kunna avgöra betongens skick och kvalitet och för omfattande dokumentation.
Gjutdagboken har flera olika funktioner: bilder, PDF-rapporter och kvalitetskontroller som förbättrar nivån på dokumentationen ytterligare.

Samla alla viktiga kommentarer i en fältrapport

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Rapport med ritningar och bilder

Rapporteringen blir tydligare när dokumentlayouten och innehållet är enhetligt inom ett företag. En ritningsmarkering och en bild bifogade till rapporten gör det enklare för entreprenörer och anställda att hitta. Platsinformation och annan extrainformation genom bilder ger ett mervärde och gör det lättare att hitta informationen efteråt.

Automatiska rapporter till din e-post

Med Congrid kan du hantera byggrapporter av hög kvalitet på kortare tid. Gör så att projektdeltagarna får automatiska rapporter från fältet på nolltid. Informationsdelningen blir enklare för alla parter i ett projekt eftersom ni slipper skriva ut rapporter och skicka e-postmeddelanden.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser