Besiktningsbolaget Grön Vision kan öka mängden uppdrag med Congrids digitala verktyg

Grön vision

Från att ha genomfört besiktningar med fysiska ritningar, kartor och foton har besiktningsbolaget Grön Vision övergått till att istället börja använda Congrids digitala plattform. Det har gjort besiktningarna betydligt smidigare och ökat mängden möjliga uppdrag.

Att göra besiktningar i utemiljöer

Besiktningsbolaget Grön Vision grundades för cirka två år sedan av Anna Svahlstedt. Bolaget besiktigar främst markanläggningar och utemiljöer och har främst fastighetssbolag, kommuner och bostadsrättsföreningar som kunder. En besiktning kräver en stor del dokumentation och administration trots att själva besiktningen görs okulärt på plats. Anna beskriver hur en besiktning går till i vanliga fall:

– En besiktning börjar med att jag läser in alla dokument som gäller för den specifika entreprenaden, inklusive ritningar, tekniska beskrivningar, kontrakt och all relevant juridik. Besiktningen syftar till att kontrollera att beställaren har fått vad de har köpt och att det är utfört enligt avtalen. Därefter träffar jag entreprenören och beställare för att gå igenom egenkontroller och kontrollera utförandet av anläggningen på plats.

Tidigare använde Anna fysiska ritningar, tog foton och använde sedan datorn för att sammanställa ett utlåtande i en wordmall. Det tog mycket tid, tunga fotofiler behövde laddas upp, sorteras och läggas till manuellt i dokumentet. Anna tyckte även att det var svårt att beskriva med ord var anmärkningen fanns när man jobbar med utemiljöer, vilket försvårade dokumentationen.

– Administrationen var förut en trång sektor och det innebar att jag inte kunde ta på mig så mycket besiktningar som jag egentligen ville, för mycket tid gick åt att administrera, förklarar Anna. Hon menar också att projekten kan ha lång livslängd när det ingår garantibesiktningar flera år efter projektets avslut.

Ett smidigt digitalt besiktningsverktyg

I Congrids digitala verktyg för besiktningsprotokoll kan besiktningsmän använda anmärkningslistor. Funktionen gör det enklare för besiktningsbolag att hantera all information relaterad till besiktningar, från inläsning till rapportering. I anmärkningslistan kan besiktningsmannen dels fotografera, anteckna och markera platsen direkt på en planritning. Anmärkningslistorna sparas med ett klick som en rapport som kan skickas till entreprenören och beställaren. Genom att använda Congrids system kan Grön Vision spara tid och säkerställa att all information är säker och tillgänglig för kunderna snabbt.

Anna berättar även att hon lättare kan återkomma till en efterbesiktning och följa upp om anmärkningar blivit avhjälpta:

– Det blir jättetydligt med de digitala ritningarna och bilderna. Efterbesiktningarna blir väldigt enkel dokumentation för det är lätt att godkänna eller lägga en kommentar kring statusen på varje anmärkning. Det gör att jag kan leverera ett utlåtande oftast samma dag även om jag gjort en heldagsbesiktning. Det fungerar väldigt bra!

anmärkning besiktning

Möjliggör fler uppdrag och snabbare service

Congrid har även möjliggjort för Anna att ta sig an fler besiktningsuppdrag och få fler nöjda kunder. Tack vare den effektiva, digitala processen kan hon genomföra besiktningarna snabbare, vilket innebär att hon kan ta fler jobb på samma tid.

– Jag har verkligen fått en lättare hantering för många besiktningar och många av mina kunder uppskattar när rapporterna är digitala och kan tas fram i olika varianter och utseenden. Congrids supportteam är också jättesnabba och de var med från start för att jag skulle lära mig, men mycket av plattformen är också intuitiv och självförklarande, avslutar Anna, grundare av Grön Vision.

Congrids digitala plattform finns både helt i molnet via dator och som applikation på telefon och surfplatta. Congrid är en del av SmartCraft – den ledande leverantören av digitala lösningar och tjänster (SaaS) till hantverkare och byggbolag i Norden.

Fler case