En guide för att förbereda sig för nödsituationer i byggbranschen

Det decennium som har börjat har visat att hela världssituationen kan förändras även på kort tid, och effekterna av en förändrad situation kan inte alltid exakt förutsägas. Därför är det viktigaste att förstå att kraven på kvalitets- och säkerhetsledning inte försvinner någonstans under exceptionella tider. För att hålla dem på åtminstone samma nivå som i normala tider är det viktigt att planera sina processer i förväg för att vara tillräckligt hållbara.

Kvalitet, säkerhet och kommunikation under exceptionella tider

Kvalitets- och säkerhetsledning är grundpelarna på en byggarbetsplats, vars noggranna planering direkt påverkar det slutliga resultatet av projektet. Det är viktigt att förstå verksamhetens metoder och egenskaper hos ditt eget företag och projekt, så att risker kan utvärderas på ett kompetent sätt.

I vår guide diskuterar vi:

  • Vilken typ av utmaningar innebär den exceptionella perioden för kvalitets- och säkerhetsledning
  • Hur man upprätthåller kvalitets- och säkerhetshantering under exceptionella tider
  • Vilka speciella egenskaper ställer den exceptionella tiden på kommunikation
  • Hur man identifierar risker orsakade av exceptionella tider och hittar sätt att stärka processer i förväg

Guiden innehåller expertinformation om krisperiodens effekter och de utmaningar den skapar för att hantera byggarbetsplatsens kvalitet och säkerhet. Den teoretiska delen består av både undersökt information och expertintervjuer – guiden har samlat in synpunkter från en lång rad aktörer på platsen, från konstruktörer till byggnadsarbetare.