Handbok om beredskap mot epidemins påverkan inom byggbranschen

Det påbörjade årtiondet har visat att situationen i hela världen kan ändra på en väldigt kort tid, och att verkningarna av den ändrade situationen inte alltid kan prognostiseras så exakt.

Därför är det viktigast att förstå att kraven på kvalitets- och säkerhetsstyrningen inte försvinner någonstans under epedemin.
Det är viktigt att planera processerna för dem på förhand så att de blir tillräckligt hållbara, så att upprätthållandet av dem hålls på minst samma nivå som under normala tider.

Kvalitet, säkerhet och kommunikation under epedemin

Kvalitets- och säkerhetsstyrning är grundpelare för en byggarbetsplats och en noggrann förhandsplanering av dem inverkar direkt på projektets slutresultat. Det är viktigt att förstå det egna företagets och projektens verksamhetssätt och särdrag, så att riskerna kan bedömas korrekt.

I vår handbok behandlar vi bland annat

  • Hurdana utmaningar ställs kvalitets- och säkerhetsstyrningen inför under epedemin
  • Hur upprätthålls kvalitets- och säkerhetsstyrningen under epedemin
  • Hurdana särskilda egenskaper kännetecknar kommunikationen under epedemin
  • Hur identifieras de risker som epedemin orsakar och hur finner man metoder att stärka processerna på förhand

Handboken innehåller expertinformation om verkningarna av epedemin och de utmaningar som den skapat i kvalitets- och säkerhetsstyrningen av arbetsplatsen.

Teoriavsnittet består både av forskningsmaterial och expertintervjuer – i handboken har vi samlat synpunkter brett av olika aktörer på arbetsplatsen, allt från planerare till byggnadsarbetare.

Fyll i blanketten