Congrid och HomeRun förbättrar processen vid eftermarknad och garantihantering

Congrid och HomeRun fördjupar sitt samarbete genom att tillkännage en integration som förbättrar processen vid eftermarknad och garantihantering.

Integrationen hjälper bostadsbranschen att öka transparensen med smart kommunikation mot boende och medvetenheten om situationen som råder i projektet. Kommunikation i realtid bidrar till högre kundservice och kvalité. Den boende är alltid uppdaterad om status för felanmälan som gjorts.

Det blir enklare att hantera garanti- och felanmälningar när kommunikationen med de boende sköts i HomeRun och hanteringen av reparationer i Congrid. Integrationen mellan de två plattformar kompletterar varandra och kombinerar fördelarna med de båda programvarorna. Integrationen är särskilt avsedd för de som arbetar med produktion, utveckling, eftermarknad samt kundservice. Integrationen effektiviserar processen för garanti- och felanmälningar och minskar det administrativa arbetet avsevärt.

“Arbetet blir inte nog produktivt om det endast är människor som kommunicerar med varandra. Även de digitala plattformar som används behöver fungera tillsammans. Vårt mål är därför att effektivisera informationsflödet mellan plattformarna”, säger Timo Makkonen, VD på Congrid.

Lösningen är utvecklad för att de boende alltid ska vara uppdaterade om vad som händer när de registrerat en felanmälan. Lösningen effektiviserar processen för garanti- och felanmälningar och minskar det manuella arbetet för de som tar emot ärendet.

“Vi strävar efter att ge våra kunder hög service i en bransch där konsumenternas medvetenhet och priserna har ökat mycket under senare tid. Det är viktigt att servicen mot de boende är hög och att de får tillgång till information digitalt. Det hjälper även byggherren och andra inblandade parter att minska fel och effektivisera sina processer” säger Otto Laurila, VD på HomeRun.net.

CG-HomeRun integration

Integrationen möjliggör en smidig hantering av eftermarknad och boendekommunikation, inklusive felanmälningar i HomeRun. Hantering av åtgärden för felet kan sedan hanteras i Congrid som också används för kvalitetshantering i projektet. På så sätt hanteras flera delar i samma system genom hela projektet. Information om åtgärder som utförs av entreprenör överförs i realtid till HomeRun och den boende blir informerad och kan skicka feedback på åtgärder som utförts i deras bostad.

Congrid och HomeRun ingår i SmartCraft Group. SmartCraft är noterat på Oslobörsen och är Nordens ledande leverantör av programvarulösningar för hantverkare och byggbranschen, med sex dotterbolag i tre olika länder.

Mer information:

Timo Makkonen, VD,  (+358) 447167 200, timo@congrid.fi

Otto Laurila, VD, (+358) 44 284 0278, otto.laurila@homerun.net