Congrid var det självklara valet av digital lösning för entreprenadföretaget BOX Bygg

BOX bygg södra parken

Foto: BOX Bygg

Kundberättelse – BOX Bygg

Öppen API-lösning, enkel app och snabb support var de viktigaste anledningarna till att BOX Bygg valde Congrid. Jonas Sjövall är projekteringsledare på BOX Bygg, ett entreprenadföretag i Stockholm som startade 2014, ett ganska litet bolag som arbetar med stora projekt. Jonas yrkesroll är mångfacetterad med ett huvudansvar över specialistgrupperna på företaget. I rollen arbetar han också som Virtual Design Construction-ingenjör (VDC) där han säkerställer digitalisering och information mellan projektering och produktion.

Valde Congrid på grund av pris och integrationsmöjligheter

BOX Bygg har använt Congrid sedan 2020 och behövde ett system som kunde automatisera och förenkla processer. Deras interna system, som Jonas kallar för biblioteket, innehåller alla dokument för byggprojekten. Det är ett viktigt system som de inte vill ta bort eller begränsa och därför var en integrationslösning nödvändig för att kunna använda Congrid.

När BOX Bygg funderade på att skaffa ett digitalt system för produktion var det några specifika faktorer som var viktiga. Förutom det självklara att plattformen är prisvärd, var det även viktigt för BOX Bygg att Congrid kunde integreras med deras system. Jonas beskriver att deras interna system inte är gjort för produktionen utan för att hantera information internt.

– Vi har försökt med både vårt system och andra system på byggprojekten men de fungerar inte. Congrids system är enkelt för produktionen att förstå, har stora tydliga knappar som man i princip kan trycka på med tumvanten – perfekt för byggare. Det är så enkelt!

Jonas fortsätter att beskriva vilka delar av Congrid som de använder mest och nämner modulerna skyddsronder, säkerhetsanmärkningar och byggdagboken som de bästa. På BOX Bygg använder alla som gör syner Congrid och även de som ansvarar för entreprenörer. Innan Congrid använde sig BOX Bygg av penna och papper där de fick gå runt bygget med en bok, fylla i manuellt och sedan gå tillbaka till kontoret för att formulera ett protokoll som sedan skickades ut.

– Med Congrid har vi tagit bort alla extramoment, från att du skapar ärendet i appen har du ett färdigt protokoll. Det är då en mjukvara blir intressant – när det sparar tid på moment och minimerar risken för fel. Den kostnad vi lägger på Congrid har vi sparat in med råge i administration och kan därmed fokusera på rätt saker, berättar Jonas Sjövall.

Box Bygg byggnation

Foto: BOX Bygg

En snabb support och enkel uppstart

Jonas berättar att det går snabbt att starta projekt i Congrid. Eftersom de två systemen är synkroniserade och automatiserade fungerar det väldigt snabbt, när uppsättningen är byggd mellan systemen går det att starta projektet direkt – vilket brukar ta ungefär en timme.

– Congrid har en väldigt bra support för att starta projekt, vilket är värdefullt och gör att det blir enkelt att starta ett projekt. Den supporten och stödet vi får för att göra hierarkin i Congrid betyder jättemycket för oss. Det går väldigt smidigt och tack vare integrationen behöver vi inte heller flytta dokument manuellt.

Congrid förenklar processen i produktionen menar Jonas, och berättar att ju mer man använder plattformen desto enklare är den att använda eftersom man blir van vid användargränssnittet, och kanske hittar fler funktioner eller användningsområden.

– Jag skulle rekommendera Congrid till de jag jobbar med! Ta dig tid att sätta in dig i systemet och börja enkelt, exempelvis börja med ronder och bli bekväm. Sedan kan du bygga en digital plan över hur du kan börja använda Congrid mer och mer successivt. Då kommer det gå jättesmidigt, avslutar Jonas Sjövall.

Fler case

 

Box Bygg rendering och bygge

Foto: BOX Bygg

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt.

Congrid erbjuder en plattform för kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt, som ger maximerad produktivitet, förbättrad säkerhet och högre kvalitet till en lägre kostnad.
Kom igång gratis!
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser