Cobab_logo-200x100_white

Den digitala byggplattformen – Enköping först ut i Sverige

Kundberättelse - Cobab Ab

Det har länge talats om den digitaliserade byggarbetsplatsen, men hittills har svenska byggföretag fått söka sig till flera olika system om man velat digitalisera hela byggprocessen. Byggföretaget Cobab är först ut i Sverige med att använda plattformen som redan revolutionerat byggbranschen i Finland.

Emil Uleander från Cobab är platschef vid badhusbygget Familjebad Enköping. Han bekräftar att kontrollprogrammen på byggarbetsplatser tidigare skötts genom Excel-filer. I detta stora projekt vågade Cobab dock att testa något som var helt nytt i Sverige, den helt digitala lösningen Congrid:

”Vi har använt Congrid från första början i det här projektet. Vi har gjort en matris över alla arbetsmoment och vilka kontroller vi ska göra. Utifrån den så har vi egenkontroller på respektive arbetsmoment. Det är helt digitalt, vi har det både på datorn, på kontoret och på paddor ute på projektet.”

Emil Uleanders berättelse bekräftas när vi kommer ut på bygget och ser hur arbetsledarna går omkring med sina läsplattor:

”Genom att använda Congrid så sparar vi en hel del tid. Framför allt behöver vi inte springa ut och in för att göra kontrollerna mellan arbetsplatsen och kontoret. Kontrollerna görs ute där det händer”, fortsätter Emil.

Utöver kontrollprogram och egenkontroller så används Congrid till arbetsberedningar, en byggdagbok, aktiviteter, noteringar och arbetsstyrka specificeras. Informationen från föregående dag kopieras och justeringar görs utefter den dagens specifikationer.

Congrid är sedan länge en fullt etablerad plattform på den finska marknaden, men det har fått dröja några år innan det lanserats på den svenska marknaden.

Byggbranschen brukar inte vara särskilt förändringsbenägen, men Caroline Andersson, KMA-samordnarepå Cobab var tidig med att se Congrids potential. Hon beskriver hur många medarbetare, i synnerhet de äldre, tidigare inte varit helt bekväma med att arbeta med en skärm men hur till och med den äldste medarbetaren på badhusbygget i Enköping, en 64-årig arbetsledare, med enkelhet börjat använda Congrid:

”Congrid är väldigt användarvänligt och har väldigt mycket funktioner som vi ville komma åt för att enkelt kunna följa upp i projekt. Dessutom har Congrid varit väldigt lyhörda till hur vi vill jobba, så plattformen kändes som ett ganska givet val”.

Och på frågan om hur Cobab ställer sig till att använda Congrid i framtiden?

”Vi har börjat implementera det successivt i flera projekt och hoppas att det kan bli någonting som vi använder oss av långsiktigt. Jag som jobbar på företagsövergripande nivå ser ju verkligen positivt på att vi kan jobba enhetligt över hela företaget med våra kvalitetskontroller och vår uppföljning”, avslutar Caroline Andersson.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt.

Congrid erbjuder en plattform för kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt, som ger maximerad produktivitet, förbättrad säkerhet och högre kvalitet till en lägre kostnad.
Kom igång GRATIS!
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser