JSB Construction AB växlar upp digitaliseringsarbetet med hjälp av Congrid

Bild: JSB Constructions AB

Kundberättelse - JSB Construction AB

Byggföretaget JSB Construction AB har tagit ett stort kliv mot en mer digitaliserad arbetsprocess. Med hjälp av Congrids verktyg har de på ett snabbt och smidigt sätt kunnat ersätta det tidigare manuella arbetet med kvalitetsinspektioner, besiktningar och skyddsronder. Transparensen gentemot beställarna har också ökat eftersom de nu kan följa projekten i realtid.
JSB Construction AB är ett av Sveriges största privata byggföretag som bland annat bygger koncepthus åt Sveriges Allmännytta. Resan mot en digital arbetsprocess har startat och för ett år sedan började företaget att arbeta med Congrids programvaror.
– Vi har gått från att jobba med mallar och blanketter till att nu digitalisera hela arbetsprocessen. Informationen hamnar automatiskt på rätt ställe och vi kan styrka informationen med foton på ett helt annat sätt än vad vi kunde innan, berättar Jonas Zetterqvist, digital expert på JSB Construction AB.
Även beställarna har varit mycket positiva till det digitala skiftet. Mattias Kjörling som är arbetsledare på JSB Construction AB framhåller fördelarna:
– Jag har fått mycket positiv feedback från beställarna. Till exempel att de nu kan gå in ”live” och överblicka Byggdagboken och se våra fotodokumentationer. Alla egenkontroller kommer in löpande i systemet allteftersom de olika jobben utförs, så beställarna har väldigt god insyn i vad som händer.
– Och med den här transparensen så kan vi ha en bättre dialog med beställaren vilket leder till färre otydligheter gentemot varandra, fyller Jonas Zetterqvist i.

Stor tidsbesparing

Ute på byggarbetsplatsen är det numera digital dokumentation som gäller.
– I dagsläget använder vi oss mest av mobilerna, vid exempelvis skydds- och miljöronder och kvalitetsinspektioner. Sedan har vissa av våra underentreprenörer också börjat använda sig av Congrids verktyg för att komma åt ritningar, i stället för att springa med en massa papper som blir förstörda av väder och vind. Och flera av våra underentreprenörer vill nu börja köra det här fullt ut, konstaterar Mattias Kjörling.
Att arbeta digitalt innebär också en stor tidsbesparing då medarbetarna inte längre behöver föra anteckningar på papper, skriva rent och sedan ladda upp och distribuera informationen via mejl. Nu görs allting direkt i Congrids app i mobilen där alla berörda sedan kan komma åt informationen i realtid.

Snabb respons

Sedan JSB Construction AB började arbeta med Congrids verktyg har de tagit del av både startutbildningar, mikroutbildningar och webbinarier som Congrid erbjudit. Både Jonas Zetterqvist och Mattias Kjörling är mycket nöjda med servicenivån:
– Jag upplever att det är en extremt snabb respons, man har i princip en egen kontaktperson på supporten. Just servicenivån är väldigt avgörande när man väljer digitala system idag och det är där teknikföretagen i hög grad kan differentiera sig. Jag anser att Congrid verkligen ser behovet av att hjälpa kunden och vara en del av kundens resa, understryker Jonas Zetterqvist.
– Och det känns tryggt att man har en partner i detta som driver utvecklingen av sin egen produkt, att det hela tiden pågår en utveckling.

Enkelt att använda

Andrej Silverörn är försäljningschef på Congrid i Sverige och har följt JSB Constructions AB:s utveckling mot ett digitalt arbetssätt ända från starten.
– Med våra produkter kan de nu säkerställa kvalitet och säkerhet på alla sina byggarbetsplatser utan att informationen försvinner på vägen genom mejl, papper och penna. De kan följa statusen på alla anmärkningar, från att de skapas till att de slutligen godkänns – inget faller mellan stolarna. Allt görs nu enkelt i appen och ingen behöver längre sitta på kontoret för att skicka data till olika parter, förklarar han.
Användarvänligheten i Congrids verktyg gör att alla olika discipliner i ett byggprojekt snabbt och enkelt kan sätta sig in i det nya digitala arbetssättet.
– Den feedback vi fått från användarna är att verktyget upplevs som enkelt att använda, med stora knappar och att de olika momenten påminner om varandra i tillvägagångssätt. En stor fördel är att informationen som matas in kan användas som beslutsunderlag för kommande ombyggnationer, reparationer samt nybyggnationer, avslutar Andrej Silverörn.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt.

Congrid erbjuder en plattform för kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt, som ger maximerad produktivitet, förbättrad säkerhet och högre kvalitet till en lägre kostnad.
Kom igång gratis!
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser