Congrid - byggledning på helt ny nivå

Kundberättelse - Maru Betoonitööd OÜ

Företaget Maru Betoonitööd OÜ började använda Congrid när de byggde den nya universitetsbyggnaden för estniska Konstakademin, efter att ha upplevt ett behov av en effektiv datainsamling. Då detta samarbete tog projekt- och byggledningen till en helt ny nivå har Congrid sedan dess blivit det digitala verktyget som används dagligt i deras entreprenader.
Marko Rooba är projektledare på Maru Betoonitööd OÜ, ett företag som är verksamt inom betonggjutning, montering och projektering på byggarbetsplatser. Företaget använder Congrids programvara för genomförande av skyddsronder och efterbesiktningar på sina byggarbetsplatser. 

– Användning av Congrid ger utan tvekan konkurrensfördelar mot andra företag då uppdragsgivare sätter högt värde på färdigutvecklade system som säkerställer en smidig slutbesiktningsprocess och systematisk kontroll av arbetsmiljön.

Congrids mål är att tillhandahålla en lättanvänd programvara och snabba informationsflöden. Congrid erbjuder en gemensam plattform för både kvalitets- och säkerhetsarbete: den hjälper till att förbättra säkerheten och kvaliteten i byggentreprenader, maximera produktiviteten och minska kostnaderna. Congrids syfte är att ge byggföretagen en service som gör det möjligt att använda bästa möjliga digitala verktyg för ett effektivt utförande av alla byggentreprenader.
OÜ Maru Betoonitööd är ett byggföretag med fokus på betonggjutning. Med sin många års erfarenhet och kompetensbas har de uppfört ett flertal fabriks-, parkerings- och industribyggnader och infrastrukturanläggningar, både i form av helhets- och samarbetslösningar. Deras portfölj innehåller dessutom ett antal unikt ritade flerfamiljshus som tillför stadsrummet mer särprägel.

Congrids fördelar framför konkurrenterna

Uppdragsgivare värdesätter ett färdigutvecklat system som underlättar slutbesiktningen och ökar tilliten mellan aktörerna. Dessutom ger användningen av Congrid en säkrare arbetsmiljö genom systematiska kontroller som i sin tur låter både uppdragsgivaren och byggentreprenören känna sig tryggare och säkrare i sitt arbete.
Genom att börja använda Congrid har Maru Betoonitööd sparat tid även när det gäller kommunikationen mellan uppdragsgivaren och byggentreprenören, som har blivit tydligare och mer tillmötesgående. En sak som gör användningen av programvaran extra smidig är att den kan användas såväl med en smart telefon och läsplatta som med vanlig dator.

– Congrid har hjälpt oss att genomföra våra skyddsronder varje vecka på alla våra byggarbetsplatser. Dessutom utför vi i entreprenadens slutskede efterbesiktningar, där vi går igenom fastställda brister på bygget tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi lokaliserar, antecknar och fotograferar alla brister som senare enkelt kan skrivas ut i pdf-format och skickas till alla berörda aktörer.

Vad ger Congrid för nytta?

Alla aktörer i en byggentreprenad har sina behov och önskemål som behöver formuleras tydligt så att de kan tas i beaktande i utförandeprocessen. Tack vare Congrid får man en bra översikt av uppdragsgivarens krav och förväntningar, vilket gör senare entreprenadbesiktningar smidigare och mer operativa för både uppdragsgivaren och entreprenören. För Marko Rooba är det en prestigefråga att efter avslutat arbete kunna överlämna entreprenaden till uppdragsgivaren för slutbesiktning med vetskap att hela processen har kontrollerats systematiskt rakt igenom.

Fler case

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt.

Congrid erbjuder en plattform för kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt, som ger maximerad produktivitet, förbättrad säkerhet och högre kvalitet till en lägre kostnad.
Kom igång gratis!
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser