Varte white logo

Varte erfarenhet av integration av Derigo Pro3 och Congrid

Kundberättelse - Varte

Jyri Seppänen (ingenjör), från Kainuu, började arbeta som kvalitetsansvarig på Varte våren 2020. Sedan dess har hans arbetsbeskrivning ökat och nu är han även företagets ansvarige för arbetsmiljö och utveckling. Som utvecklingsansvarig har han även ansvar för de reformer och ändringar som görs i företagets applikationsarkitektur.
Tidigt under sin karriär arbetade Jyri för Skanska i nästan sju år. Därefter blev han områdeschef för Pasila järnvägsstationssektion i YIT:s Tripla-projekt. Från Tripla flyttade Jyri till Bonava, där han arbetade som Supervision Manager i mer än två år, och ledde ett team på 11 experter. Han hade då också ansvar för ledningen av Bonavas hela byggverksamhet i Finland.

Digitalisering av byggbranschen

Jyri Seppänen menar att digitala verktyg används mer och mer inom byggbranschen och företag har blivit medvetna om de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, särskilt i dessa exceptionella tider, och har börjat ta till sig nya driftsmodeller på byggplatser och kontor.

”Företagen har börjat inse att de inte längre kan driva sin verksamhet med traditionella metoder och att dessa metoders effektivitet inte längre är tillräcklig för det arbete som de gör. Situationen är under ständig utveckling, men å andra sidan måste digitaliseringen också få stöd av expert- och supportarbete, eftersom helhetshanteringen av dessa frågor ofta är bristfällig. Jag tror att det är onödigt att ställa traditionella och moderna byggmetoder mot varandra eftersom de inte utesluter varandra – faktiskt är det tvärtom så att de kompletterar och stöder varandra”, säger Jyri.

Det innebär inte att digitalisering och utplacering av nya driftsmodeller inte stöter på några utmaningar inom byggindustrin. Fortfarande är det t.ex. ett problem att ny programvara inte kan introduceras tillräckligt snabbt och enkelt så att dess användning blir standard för hela byggbranschen.
Jyri förklarar att han får samtal flera gånger om dagen från programvaruleverantörer som erbjuder honom olika sorters ERP-system. Problemet är dock att leverantörerna helt enkelt inte förstår sina kunders behov tillräckligt bra och inte är förberedda på att skräddarsy sina system på ett kundorienterat sätt som skulle hjälpa företagen att förbättra sina lösningar och utvecklas tillräckligt effektivt.
Ett annat problem som hindrar utveckling på området är bristen på utvecklingssamarbete inom byggbranschen och istället ser vi hur enskilda företag driver sitt eget utvecklingsarbete. ”Det finns dock även exempel på att saker går bra, och Congrid, som har skaffat sig ett starkt fotfäste inom branschen och som det går bra för trots att företaget är ungt, är ett av de bästa exemplen på en leverantör som kan erbjuda snabb implementering. Utan tvekan är orsaken till detta att det som Congrid erbjuder är lättanvänt och användarvänligt”, säger Jyri.

Bygga förtroende

”Människor glömmer ofta bort att det nuförtiden även byggs mycket av god och hög kvalitet.”

 Enligt Jyri borde dokumentation och byggbranschens drifts- och expertkunnande göras mer transparent så att människor kan få ett positivare intryck av branschen och samtidigt få mer kunskap om den. Nuförtiden verkar diskussionen om byggbranschen fokusera på defekter och problem. ”Om du skulle fråga en person på gatan om det första hen tänker på när det gäller byggande är det ganska troligt att personen skulle säga något om fukt- och mögelskador. Människor glömmer ofta bort att det nuförtiden även byggs mycket av god och hög kvalitet. Jämfört med de senaste decennierna har vi förstklassig dokumentation som görs med hjälp av bra verktyg och mycket bra lösningar”, säger Jyri.
Jyri hoppas att byggbranschens aktörer ska kunna arbeta tillsammans för att förbättra bilden av branschen via transparens och förstklassiga verktyg och kommunikation. När väl ett förtroende har byggts upp kan vi föra konstruktiva diskussioner om vilket ämne som helst och saker och ting kan fortsätta som önskat.

Utplacering av integrationen av Derigo Pro3 och Congrid på Varte

”De viktigaste fördelarna är bl.a. transparens, effektivare säkerhetshantering och de besparingar som blir resultatet.”

Varte Group har valt Derigo och Congrid som sina kvalitets- och säkerhetshanteringspartners. All viktig information och alla viktiga indikatorer för Vartes projekt finns nu tillgängliga på ett enda rapporterings- och monitoreringsverktyg.
Byggprojekt omfattar oftast hundratals mindre och större uppgifter som kräver goda planeringskunskaper och verktyg för att slutföras.
Genom att använda de öppna gränssnitten för Derigo Pro3:s programvara för projekthantering och Congrid-systemet skapades en rapporteringsvy för Varte. Tack vare detta kan data överföras i realtid från byggplatserna hela vägen till ledningen. De viktigaste fördelarna är bl.a. transparens, effektivare säkerhetshantering och de besparingar som blir resultatet.
Ett av Vartes mål avseende integrationen var att Pro3-användare utan användaruppgifter, eller sådana som inte använder Congrid, skulle kunna använda programvaran för att visa grundläggande säkerhetsnivåer och -information samt de senaste observationerna. Varte hyste även förhoppningen att de som behöver användaruppgifter skulle kunna få dem och se innehållet i mer detaljerad form, även detta via Congrid-systemet.
Vartes tanke var att information skulle kunna flöda lätt mellan systemen. Det faktum att båda systemen använder samma nomenklatur gör saker och ting enklare. Oavsett vilket system som används finns informationen under samma rubriker och inköpspaket.
”Den uppdelning som vi använder går ut på att dokument som skapas i form av minuter eller i Excel, t.ex. på byggplatskontoret, görs i Pro3. I Congrid hittar du de byggplatsinspektioner som har gjorts på byggplatsen tillsammans med kvalitetshantering och foton från byggplatsen”, säger Jyri.

Samarbete med Derigo och Congrid

Enligt Jyri har samarbetet från start löpt på smärtfritt med båda företagen. Han kände redan till Congrid från sin tid på YIT, så valet var enkelt.
När det gäller Derigo- och Pro3-produkten bekräftar Jyri att han är mycket nöjd med dem också, och att arbetet med dem har gått smärtfritt och bra oavsett vad de har arbetat med. ”Det finns en till positiv återkoppling som jag vill ge och det är att de levererade det som bestämts och att de höll tidsschemat. Produktens grundläggande funktioner har varit till belåtenhet och att börja använda dem har nästan varit lika lätt som att trycka på en knapp. Att komma igång med de begärda skräddarsydda lösningarna gick smärtfritt och inga överraskningar i tidsschemat dök upp när det gällde att utplacera innehållet”, säger Jyri.
Jyri är nöjd med hur så stora saker har hanterats på så kort tid. Pro3:s utplacering på Varte närmar sig slutet betydligt snabbare än vad som planerades från början. De slutliga utbildningstillfällena på byggplatserna kommer att hållas i början av januari och sedan kommer Pro3 att användas fullt ut i produktionen på Varte.
De återkopplingar gällande användarerfarenheter som Varte har gett oss har varit positiva och Pro3 fungerar bra och är tydligt. ”För användarna har den största rädslan definitivt handlat om att systemet skulle vara för komplext eller att det skulle ta över, men den positiva återkopplingen som vi har fått visar att så är inte fallet. När du börjar använda programvaran förstår du hur den fungerar och vad du måste göra. Det är också positiv återkoppling för oss”, säger Jyri.
Jyri hoppas att både Congrid och Derigo fortsätter med samma attityd och kundorienterade arbetssätt som hjälper deras kundföretag att utvecklas tack vare deras lösningar.

Fler kundcase

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt.

Congrid erbjuder en plattform för kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt, som ger maximerad produktivitet, förbättrad säkerhet och högre kvalitet till en lägre kostnad.
Kom igång gratis!
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser