WSP_logo-200x100_white

Congrid gör informationen enkelt delbar

Kundberättelse - WSP Finland

WSP Finland är ett expertföretag inom flera branscher som erbjuder byggföretag alla byggtjänster från ett och samma ställe. För sin säkerhets- och kvalitetskontroll använder WSP Finland Congrid-programvaran. I det molnbaserade programmet finns all viktig information säkert lagrat på ett ställe, enkelt delbart.

Diplomingenjör Samuli Salonen arbetar på WSP Finland som byggnadsingenjör. I sin examensavhandling utvecklade han processer för hållbart byggande för WSP Finland byggnadskonstruktion. Avhandlingens resultat skall utnyttjas i utvecklingsarbetet som görs i samarbete med Congrid.

– Förutom byggnadsrelaterade tjänster erbjuder WSP Finland även ett brett utbud konsultationstjänster inom statsbyggnadssektorn, berättar Salonen.

Allt lagrat i en projektbank

På WSP Finland gör projektledare och besiktningsmän ett flertal olika dokument för varierande användningsområden. Speciell vikt ges till att dokumentera de olika faserna för byggprocessen. Som branschstandard har tidigare varit att utföra denna dokumentation med Word- och Excel-programmen.

– Nu har även Congrid kommit med i bilden. Congrid sammanslår bilder och rapportering. De lagras upp i molnet till en projektbank därifrån jag enkelt kan dela dem till olika parter, beskriver Salonen.

– Byggentreprenörerna har redan under några års tid använt Congrid för att kontrollera sina egna byggarbetsplatser. Först nu börjar användningen även breda ut sig till inspektörer, vilket bidrar med synergifördelar.

Enhetlighet mellan olika parter

En av de största fördelarna med Congrid, enligt Salonen är att programmet bidrar med enhetlighet i rapporterna. Nu när allt hanteras via en applikation, är slutresultatet visuellt alltid likadant. Det ser bra ut även emot beställare.

WSP Finland och Congrid har ett pågående gemensamt projekt för att utveckla en elektronisk kvalitetssäkringsplattform.

– Hittills har vi tagit fram flera bra saker tillsammans med Congrid. Under det här året får vi detta troligen så långt färdigt att vi kan ta vårt första verkliga testprojekt. Så långt ser det bra ut, skrattar Salonen.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt.

Congrid erbjuder en plattform för kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt, som ger maximerad produktivitet, förbättrad säkerhet och högre kvalitet till en lägre kostnad.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser