Kvalitetsinspektioner

Kvalitetssäkring anpassad efter projektkraven

Kvalitetsinspektioner Kvalitetssäkring anpassad efter projektkraven

Med kvalitetsinspektioner blir det möjligt att lära sig av misstagen och reagera snabbare utifrån detaljerad information.

Byggfas:

- Planering
- Byggnation

Uppskattas av:

– Platschefer
– Projektledare
– KMA-samordnare
– Platsingenjörer
– Byggnadsarbetare
– Kvalitetsansvariga

Kvalitetsinspektioner är till för:

– Huvudentreprenörer
– Underentreprenörer
– Tillsynsmän
– Byggherrar

Används:

– På byggarbetsplatsen
– På kontoret

Alla data från byggarbetsplatsen till din kontorsplattform

Congrid Live-tjänsten samlar in alla data så att projektgruppen kan kontrollera dem. Använd data till att fatta rätt beslut.
  • Vyn Alla uppgifter
  • Rapport med bilder
  • Rapport med ritningar
  • Uppgiftsfilter
  • Projektinställningar
  • Aviseringsstöd
Live_Kvalitet_Congrid_1

Planera, kommunicera, dela information och övervaka med kvalitetsinspektioner

Med en lösning som är skräddarsydd för varje arbetssteg och dess kvalitetskrav, kan fel registreras innan större skador uppstår. Anpassa kvalitetsinspektionen av projekten efter olika steg och sänk reparationskostnaderna.

En av de främsta orsakerna till spill och slöseri i byggbranschen är problem med kvaliteten, som ger upphov till tusentals fel som slutligen måste korrigeras. Med hjälp av kvalitetsinspektioner kan du identifiera och åtgärda fel så fort de uppträder och därmed undvika slöseri på grund av låg kvalitet.

Samla alla viktiga kommentarer i en fältrapport

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Rapport med ritningar och bilder

Rapporteringen blir tydligare när dokumentlayouten och innehållet är enhetligt inom ett företag. En ritningsmarkering och en bild bifogade till rapporten gör det enklare för entreprenörer och anställda att hitta. Platsinformation och annan extrainformation genom bilder ger ett mervärde och gör det lättare att hitta informationen efteråt.

Automatiska rapporter till din e-post

Med Congrid kan du hantera byggrapporter av hög kvalitet på kortare tid. Gör så att projektdeltagarna får automatiska rapporter från fältet på nolltid. Informationsdelningen blir enklare för alla parter i ett projekt eftersom ni slipper skriva ut rapporter och skicka e-postmeddelanden.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser