PROJEKT

Hantera varje projekts uppgifter och håll dig à jour om produktionssituationen. Med hjälp av analytiken ser du hur produktionen utvecklas inom delområdena kvalitet och säkerhet med en blick.

ARKIVERING

Alla besiktningar och kontroller som utförts med mobilapplikationen sparas automatiskt i Live-tjänsten. Dokumenten är alltid i ordning och lätta att hitta.

RAPPORTERING

Skicka besiktnings- och kontrollrapporterna direkt till projektparterna, utan extra arbete. Följ upp hur rättelseåtgärderna framskrider i realtid.

INFORMATIONSSÖKNING

Hitta projektets alla bilder och rapporter under hela projektets gång utan besvär. Uppgifterna lagras på rätt ställe och hålls i ordning.

EN SKRÄDDARSYDD KVALITETSSÄKRINGSMATRIS FÖR DITT PROJEKT

Underlättar kvalitetskontrollen av projekten under hela produktionen

Genom kvalitetssäkring garanterar vi att varje arbetsfas i projektet genomförs på rätt sätt och enligt reglerna. Om du vill kan vi skräddarsy kvalitetssäkringen separat för varje arbetsfas i projektet. Efter att en arbetsfas har startat ser du med en blick hur besiktningarna framskrider. Samtliga rapporter lagras automatiskt på rätt ställe, hålls i ordning och är lätta att hitta.

RAPPORTER MED OMFATTANDE BILAGOR

Enhetlig layout och lättlästhet

Rapporteringen blir tydligare när dokumentens layout och innehåll är enhetliga inom företaget. Congrid möjliggör enhetliga rapporter med omfattande tilläggsuppgifter utan extra arbete. Planritningsanteckningar och bilder som bilaga till rapporter är till stor nytta för reparatör eller för underhållsåtgärder. Lägesuppgifter och andra tilläggsuppgifter som bilder, ger mervärde och möjliggör att uppgiften kan hittas också efteråt.

ANALYTIK PÅ BYGGPLATSEN OCH FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN

Genom analys av informationen säkerställs utveckling inom olika delområden

Med hjälp av uppgifter som samlats in under projektet kan man analysera produktionsutvecklingen, upptäcka ineffektiva arbetsfaser och ingripa i dem. Med hjälp av uppgifter som samlats in vid besiktningar och kontroller kan man analysera utvecklingen av kvalitet och arbetssäkerhet samt upptäcka eventuella utvecklingsområden. Digital dokumentation möjliggör analytik som möjliggör snabb utveckling och effektivisering av företagets arbetssätt.