Mall för egenkontroll – 5 viktiga saker att tänka på

Stökigt skrivbord manuella egenkontroller

Vad är egenkontroll i byggbranschen och varför behövs det?

Egenkontrollen hjälper alla på bygget att undvika misstag, följa lagar och regler och inte minst – hålla arbetsplatsen säker under arbetets gång.

Med en gemensam mall eller checklista för egenkontroll kan arbetet i ditt byggbolag gå betydligt smidigare. Dessutom kan ingen penna- och papperslösning i världen mäta sig med ett riktigt bra digitalt egenkontroll-verktyg; det gör ju det mesta av arbetet åt dig.

I den här artikeln listar vi fem saker du bör tänka på när du sätter ramarna för egenkontroll på din arbetsplats. Så att ditt och dina medarbetares arbete kan flyta på så smidigt och problemfritt som möjligt.

Skapa tydliga mallar för egenkontroll på företagsnivå

Att ha hela teamet på samma sida är nyckeln till smidiga projekt. Genom att införa tydliga mallar för egenkontroll som gäller över hela företaget, ser du till att alla i projektet vet vad som förväntas av dem och vem som har ansvar för vad.

Traditionellt har egenkontroller gjorts genom fysiska steg-för-steg-guider och checklistor för olika byggaktiviteter. Men nu går byggbranschen alltmer över till digitala verktyg, helt enkelt för att spara tid och tankekraft som kan läggas på annat. Läs mer om digitala egenkontroller.

Med ett effektivt digitalt verktyg tillgängligt direkt i mobilen, slipper du växande högar av pappersarbete och kan känna dig trygg med att alla kontroller på bygget sköts rätt och på samma sätt. 

Tappar fysiska besiktningsprotokoll

Håll ryggen fri – se till att egenkontrollen görs löpande

Många byggföretag utför egenkontroller först när bygget är klart. Ofta skjuts de upp till sista stund för att de tar tid och är bökiga att utföra med penna och papper på en stökig byggarbetsplats, och mallar för riktigt bra egenkontroller kan saknas. 

Men det finns risker med att vänta med egenkontrollen tills projektet är klart. Förutom att detaljerna inte längre är färska i minnet – saknas dokumentation som visar att tidigare steg i arbetsprocessen gått rätt till. Upptäcks fel innan egenkontrollen fyllts i blir det i stort sett omöjligt att bevisa sin oskuld. 

Med ett effektivt digitalt verktyg kan du och dina medarbetare fylla i varje steg av egenkontrollen och ta foton direkt i mobilappen. Dessutom loggas alla steg i realtid så att du kan vara säker på att ingen viktig information försvinner eller glöms bort. 

Välj ett flexibelt kontrollverktyg 

När det gäller egenkontroll är rätt verktyg A och O. När det är dags att gå över till en digital lösning på ditt bolag, se då till att välja en som känns som en naturlig förlängning av din och dina kollegors arbetsrutin. 

Det finns flera digitala kontrollverktyg på marknaden, men inget är anpassat efter dina och ditt projekts specifika behov. Därför är flexibiliteten i själva verktyget avgörande för vilket avlastning det kan ge er i ert dagliga arbete.

Är det digitala kontrollverktyget alltför trubbigt, är risken stor att det överges innan det hunnit implementeras. Först att rata den nya tekniken är ofta de medarbetare som kämpat med penna och papper under ett långt arbetsliv. 

Oavsett användarens teknikintresse eller digitala vana, ska verktyget vara så intuitivt och anpassat efter era behov att det går att förstå från dag ett. Poängen är ju att det ska göra kontrollarbetet enklare, och inte mer komplext, än innan. 

Tre arbetsledare använder Congrid

Inkludera detaljerade checklistor för besiktningar

I genomarbetade digitala verktyg för egenkontroll finns färdiga egenkontroll-mallar för olika aktiviteter inlagda från start. Sen är det bara att lägga till, ta bort och korrigera kontrollpunkter efter det aktuella projektet.

Med detaljerade checklistor säkerställer du att alla besiktningar är noggrant dokumenterade, vilket ger en pålitlig och tydlig översikt av projektets framsteg och kvalitet. 

Detta är särskilt viktigt i situationer där detaljerad dokumentation krävs för att uppfylla juridiska eller regulatoriska krav, eller när du behöver spåra och åtgärda eventuella problem som uppstår under byggprocessen.

På Boverket kan du fördjupa dig i vad en kontrollplan ska innehålla enligt PBL, vilka kontroller som ska göras och vad de ska avse. 

Gör dig inte beroende av bra uppkoppling

Sist men inte minst: När byggdammet yr och elkablar dinglar som lianer från träpanelerna, kan ett fungerande wifi kännas som en önskedröm. I det läget är det förstås guld värt att ha ett digitalt verktyg som fungerar offline, alltså både med och utan uppkoppling. 

Med ett mobilanpassat verktyg för egenkontroll som dessutom loggar alla kontrollpunkter automatiskt efterhand, säkerställer du att arbetet kan fortsätta på ett säkert sätt oavsett omständigheter. 

Arbetsledare använder Congrid i byggprojekt

Fördelar med att gå över till ett digitalt egenkontroll-verktyg

Egenkontroll är en kritisk process i alla byggprojekt. Genom att använda digitala verktyg för att effektivisera och standardisera arbetet kan du inte bara spara tid och resurser, utan också öka säkerheten och kvaliteten i det arbete ni utför. 

Vinsterna med att skrota de fysiska checklistorna för en smidig digital lösning är många. Några av dem är:  

  • Tidsbesparing: Med ett effektivt digitalt verktyg automatiserar och förenklar du egenkontrollprocessen vilket sparar mycket tid jämfört med manuella metoder.
  • Ökad noggrannhet: Genom automatiserad datainsamling och hantering minskas risken för mänskliga fel, vilket leder till mer pålitliga resultat.
  • Realtids-uppdateringar: Möjligheten att omedelbart uppdatera och dela information säkerställer att alla teammedlemmar har aktuell och korrekt information.
  • Förbättrad säkerhet och kvalitetskontroll: Digitala verktyg underlättar uppföljning och efterlevnad av säkerhets- och kvalitetsstandarder under hela projektets livscykel.
  • Kostnadseffektivitet: Minskning av administrativa kostnader och förbättrad resurshantering leder till en mer kostnadseffektiv drift och projektledning.

När du gör ditt val, tänk på att välja ett flexibelt digitalt verktyg för egenkontroll som kan anpassas efter dig och ditt teams behov, men där det ändå finns färdiga mallar och checklistor att tillgå. Där all information sparas automatiskt, och som fungerar i stökiga miljöer utan stabil uppkoppling till hands. 

Här kan du läsa mer om hur byggföretaget Cobab AB jobbar med digitala egenkontroller för att underlätta arbetet och spara tid i sina projekt.

För mer information om digitala kontrollverktyg och för att hitta lösningen som passar just dina behov, besök vår sida om egenkontroll.