Anmärkningar – Det enklaste verktyget för projekthantering under alla byggarbetsfaser

Förenkla uppgiftshanteringen genom att alla medlemmar i byggprojektet får samma information i realtid.

Läs mer

Kvalitetsinspektioner – Kvalitetssäkring anpassad efter projektkraven

Med kvalitetsinspektioner blir det möjligt att lära sig av misstagen och reagera snabbare utifrån detaljerad information.

Läs mer

Congrid BIM Viewer är det enklaste verktyget för daglig användning på plats och har alla nödvändiga funktioner

Med Congrid BIM Viewer kan du lätt ta kontroll över de olika projektnivåerna och navigera till rätt plats på bara några klick.

Läs mer

Skyddsronder – Säkert utförda arbetsuppgifter utifrån företagets behov

Med hjälp av skräddarsydda checklistor för skyddsronder och rutiner och prioriteringar för arbetet kan du övervaka och rapportera om säkerhet i realtid.

Läs mer

Kom igång nu

  • Öka kvaliteten i byggbranschen
  • Nollfelsbesiktningar
  • Tids- och kostnadsbesparing
TESTA GRATIS
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser

Säkerhetsanmärkningar – Fler rapporterade tillbud leder till bättre säkerhet

Genom att kontrollera säkerheten på byggarbetsplatser dagligen förändras kulturen och en miljö och arbetsplats för säkerhet skapas.

Läs mer

Miljöanmärkningar – Rapportering med miljöanmärkningar höjer projektens miljöhantering till en ny nivå

Miljöanmärkningar kompletterar miljöhanteringen för ditt företag och underlättar dokumenteringen av miljörelaterade frågor i dina projekt. 

Läs mer

Besiktningsprotokoll – Slut på överflödiga dokument

Färdiga mallar i våra besiktningsprotokoll gör det enkelt att dokumentera utan att behöva skriva om eller kontrollera en stor mängd dokumentation som är utspridd i olika kanaler.

Läs mer

Dokument och ritningar – Dokumentera hela livscykeln för en byggnation

Med Congrid tar alla ansvar för att leverera arbete i tid med högsta möjliga kvalitet och säkerhetsstandarder.

Läs mer

Foto observationer – Alla bilder på projektet på samma plats

Foto observationer är den bästa lösningen för att dokumentera konstruktionsverifiering.

Läs mer

CongridLITE® - Underentreprenörer som används för kvalitetssäkring och säkerhetshantering

CongridLITE® är utformat för att förbättra kvalitets- och säkerhetskulturen inom byggbranschen.

Läs mer

Byggdagbok – Sammanfatta det som hänt i ett projekt

En daglig sammanfattning, snabba dagsanteckningar och en övergripande förståelse av dagliga uppgifter. Byggdagboken erbjuder det här och mycket mer: en lösning för att visa, övervaka och rapportera uppgifter och mätningar dagligen.

Läs mer

Gjutdagbok - Möjliggör kvalitetskontroll för betongstrukturer och mer effektiv hantering av byggnaders livscykler

Gjutdagboken gör det möjligt för byggbolag att spara dokumentation om betongbyggande på en digital plattform istället för på papper eller i Excel-filer.

Läs mer

Projektanalys – Datadrivna beslut som bygger på den övergripande situationen

Congrid Analytics ger en omfattande instrumentpanel för visualisering av data för att hantera säkerheten både på projekt- och företagsnivå.

Läs mer

Analys på företagsnivå – Datadrivna beslut som bygger på den övergripande situationen

Congrid Analytics ger en omfattande instrumentpanel för visualisering av data för säkerhetshantering både på projekt- och företagsnivå.

Läs mer

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser