REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Congrid Oy (y-tunnus 2566124-3)
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki
Puhelin (+358) 447167 200

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Congrid Oy
Timo Makkonen
congrid.fi -ylläpito
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki

Rekisterin nimi

Congrid Oy:n congrid.fi -palvelun asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Congrid Oy käyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja Congrid.fi -palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen. Congrid Oy ei käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin sisältö

Henkilötiedot:

• etunimi
• sukunimi
• yhteisö

Yhteystiedot:

• katuosoite
• postinumero
• postitoimipaikka
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

• palvelun käyttöön liittyvät tilaustiedot
• käyttäjätunnus
• asiakastilatiedot
• hintatieto
• maksutapatieto

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä joko heidän rekisteröityessään Congrid.fi -palveluun tai heidän käyttäessään Congrid.fi -palvelua taikka käyttäjän muun erillisen suostumuksen perusteella.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä ei luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Congrid Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten salauksilla, huomioiden kuitenkin toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Congrid Oy
Congrid.fi rekisteriasiat
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkistus on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Congrid Oy
Congrid.fi rekisteriasiat
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Congrid Oy
Congrid.fi rekisteriasiat
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki