Risken med informationsförlust mellan olika faser i ett byggprojekt

Det normala är att det försvinner en hel del data och information då ett byggprojekt går från en fas till en annan t.ex. från planerings- och projektstadiet till själva byggfasen.

I byggfasen utför total entreprenören själva inspektioner och egenkontroller, underentreprenörerna bevakar över sitt egna kvalitetsarbete och byggherren representeras av en konsult eller besiktningsman som igen gör sina egna besiktningar.

Problemet ligger i det att ingen samlar in information och data centraliserat och därmed kan inget hittas i efterhand mellan de olika parterna. Byggentreprenören eller byggherren kan inte förbättra och utveckla sin verksamhet om de inte har vetskap om de problem som uppkom under byggtiden, hur organisationen reagerade till dessa och i slutändan hur detta har påverkat byggtider och kostnader.

Stora mängder information försvinner som kunde användas till både effektivisering av själva byggprojektet men även till långtidsplanerat underhåll av den färdiga byggnaden. Informationsförlusterna sker mellan de olika ”silos” som består av planering, konstruktion samt underhåll. Det är enbart den högsta ledningen som har en helhetsöverblick över alla faser men informationen och data som produceras kommer inte uppifrån utan inifrån dessa silos. Det finns för sällan fasöverskridande verktyg i bruk som kan ta tillvara data då projektet övergår från en fas till en annan. De största informationsförlusterna sker i övergångsfaserna mellan projektering och konstruktion och sedan mellan konstruktionsfas och underhållsfas. Dessa är brytpunkterna där mycket kan förbättras inom datainsamling.

Congrid samlar ihop all data som uppkommit från kvalitetsarbetet under byggprojektet. Alla parter, oberoende om det är entreprenör, byggherre eller besiktningsman kan följa med produktionen samtidigt. Alla parter får tillgång till all data och de kan använda det i framtiden och även enkelt hitta den relevanta informationen som behövs. Då byggnationen är klar kan Congrid även användas till dokumentation av underhåll och reparationer. Prova den lättanvända Congrid-lösningen och upptäck nya metoder för att leda byggnadsprojekt.