Så minimerar ni pappersarbetet för byggcheferna

ritande på papper

I en alltmer digitaliserad och föränderlig värld gör nya arbetssätt entré på arbetsplatserna och öppnar upp för förändring. En av möjligheterna inom byggbranschen är att digitalisera moment i byggprojekten, men det är inte alltid helt lätt att få med alla parter i processen – ta del av artikeln för att få reda på en lösning.

Vad innebär egentligen egenkontroller?

Egenkontroller är ett moment som finns med i alla byggprojekt, och innebär att kontrollera och säkerställa att lagar och regler följs i byggprojektet. Enligt plan- och bygglagen ska egenkontroller alltid dokumenteras och ett vanligt sätt att hantera egenkontrollerna idag är att skriva ut en checklista och sedan fylla i den med papper och penna. Det kan låta simpelt, men det skapar ofta merjobb och skjuts upp gång på gång av arbetaren. Var hamnar alla utskrivna checklistor efteråt?

LÄS MER OM DIGITALA EGENKONTROLLER HÄR

Problemen med egenkontroller

Ett av problemen rörande arbetsmiljö inom byggsektorn är den mängd administration som ofta inte är digitaliserad. Idag jagar många byggchefer sina arbetare både fysiskt och över telefon för att få in rätt uppgifter eller signaturer.

Det finns en önskan om att få till en systematik för arbetsmiljöarbetet som omfattar hela branschen. I en artikel från Svensk byggtidning beskriver Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå Universitet, utmaningarna som finns på byggprojekten.

”På ett bygge har man i regel underentreprenörer i flera led och alla har sin egen arbetsmiljöpolicy och sin egen syn på hur man ska jobba med arbetsmiljöfrågor. Och som byggchef har man i uppgift att samordna allt det där.”

Trial promo-03

Digitala egenkontroller kan effektivisera byggprojektet

Det finns digitala verktyg som skräddarsys efter företagets storlek och verksamhet, och kan hjälpa byggchefer att förenkla vardagen på byggarbetsplatserna. Ett digitalt verktyg kan förbättra samarbetet mellan huvudentreprenörer och underleverantörer och kan minska risken för tvister, förseningar, ändringar och tilläggskostnader.

Här är 5 anledningar att digitalisera egenkontroller:

  • Få en överblick över kvalitetsarbetet för byggprojektets alla arbetare.
  • Få koll på dokumenthanteringen.
  • Få en systematik i arbetsflödet.
  • Signera egenkontrollerna digitalt och slipp jaga relevanta aktörer.
  • Checklistan är alltid helt uppdaterad och synkad

VILL DU EFFEKTIVISERA DINA BYGGPROJEKT?

SKICKA IN EN FÖRFRÅGAN OCH FÅ EN SKRÄDDARSYDD OFFERT!

Eller vill du veta mer? Ta kontakt med Emil direkt.