SBR Byggingenjörerna och Congrid skriver avtal

SBR Byggingenjörerna skriver avtal med programvaruleverantören Congrid. SBR:s medlemmar får tillgång till Congrids plattform, vilket underlättar digital hantering av besiktning samt efterföljande rapportering.

SBR Byggingenjörerna är en yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Medlemmarna jobbar som besiktningsmän, kontrollansvariga, projektledare, byggkonsulter och som annan teknisk expertis inom byggbranchen. Nu har SBR skrivit avtal med Congrid, som erbjuder ett digitalt verktyg för besiktning och slutrapportering. Avtalet innebär att medlemmarna i entrepenadbesiktningsgruppen får rabatt på Congrids verktyg, med SBR:s besiktningsmallar färdiga i sin smart phone eller surfplatta.

“Congrid är mycket tacksamma för att få nyttja SBR:s standardiserade mallar i vår plattform och att få möjligheten till ett komplett verktyg åt slutanvändaren när det kommer till besiktningar. SBR har stor valmöjlighet när det gäller samarbetspartners och att man väljer att samarbeta med oss gör oss otroligt stolta”, säger Andrej Silverörn, försäljningsansvarig, Congrid.

Effektiviserar processen 

“Våra medlemmar jobbar ofta ute på fältet. Genom att arbeta med digitala verktyg på surfplatta eller mobil effektiviseras processen”, berättar Björn Edebrand, VD SBR Byggingenjörerna.

Björn säger att hela SBR går mot ökad digitalisering, precis som resten av samhället.

“Vi är en del i byggsektorns informationskedja, Det är en självklarhet för våra medlemmar att vara med i den utvecklingen. På så sätt bidrar vi till en ännu bättre och effektivare byggprocess”, menar Björn.

 Standardiserat

SBR:s besiktningsmallar innehåller omfattande uppgiftsformulär som styr besiktningen. Den som använder dessa mallar kan känna sig säker på att ingenting faller mellan stolarna och att besiktningsprotokollet följer SBR:s standard. Protokollet signeras elektroniskt och går i väg direkt som det är klart. Det sparar tid för både besiktningsmannen och dem som tar emot besiktningsprotokollet.

 Skapar medlemsnytt

“Congrid är vana att arbete med samarbetspartnera som uppfyller kundens behov först och främst, precis som SBR gör för sina medlemmar. Att få möjligheten att få ett sådant samarbete ser vi på Congrid som ett privilegium”, säger Andrej Silverörn, försäljningsansvarig Congrid.

Björn berättar att SBR är selektiva med vilka de tecknar avtal med.

“Vi uppfattar Congrid som en seriös aktör på marknaden och tycker att detta samarbete är ett led i att ytterligare öka medlemsnyttan för SBR medlemmar”, avslutar Björn Edebrand.

För mer information kontakta:

Björn Edebrand, VD SBR Byggingenjörerna, bjorn.edebrand@sbr.se eller oss på Congrid.