Skyddsronder

Säkert utförda arbetsuppgifter utifrån företagets behov

Skyddsronder Säkert utförda arbetsuppgifter utifrån företagets behov

Effektivisera ert KMA arbete - Med hjälp av skräddarsydda checklistor för skyddsronder, rutiner och prioriteringar för arbetet kan du övervaka och rapportera om säkerhet i realtid. Mät säkerhetsnivån för projekt i digitalt format och registrera fel med stor precision. I takt med att data samlas in blir det allt enklare att identifiera styrkor och svagheter inom arbetssäkerhet.

Skyddsronder är till för:

– Huvudentreprenörer

Uppskattas av:

– Platschefer
– Projektledare
– KMA-samordnare
– Platsingenjörer
– Ansvariga för säkerhetsgranskning

Används:

– På byggarbetsplatsen
– På kontoret

Byggfas:

– Byggnation

Alla data från byggarbetsplatsen till din kontorsplattform

Congrid Live-tjänsten samlar in alla data så att projektgruppen kan kontrollera dem. Använd data till att fatta rätt beslut.
  • Vyn Alla uppgifter
  • Rapport med bilder
  • Rapport med ritningar
  • Uppgiftsfilter
  • Projektinställningar
  • Aviseringsstöd
Live_Kontroller_Congrid_1

Skyddsronder på plats, rapport och analys på kontoret

Enkelt mobilt KMA-arbete. Se till att alla säkerhetsfel korrigeras i tid och minska risken för olyckor och direkta ekonomiska förluster. Oavsett hur stort projektet är eller hur pressat schemat är får du alltid detaljerad övervakning och rapportering om problem som behöver hanteras. Använder du det som ett KMA verktyg får du allt samlat på ett ställe.

Samla alla viktiga kommentarer i en fältrapport

Förbättra kvalitetssäkring och säkerhetshantering med mer omfattande rapporter. Congrid möjliggör enhetlig rapportering med omfattande extrainformation utan extra jobb. Hitta enkelt alla rapporter för alla faser av ett projekt sparade på rätt plats och korrekt organiserade.
Rapport med ritningar och bilder

Rapporteringen blir tydligare när dokumentlayouten och innehållet är enhetligt inom ett företag. En ritningsmarkering och en bild bifogade till rapporten gör det enklare för entreprenörer och anställda att hitta. Platsinformation och annan extrainformation genom bilder ger ett mervärde och gör det lättare att hitta informationen efteråt.

Automatiska rapporter till din e-post

Med Congrid kan du hantera byggrapporter av hög kvalitet på kortare tid. Gör så att projektdeltagarna får automatiska rapporter från fältet på nolltid. Informationsdelningen blir enklare för alla parter i ett projekt eftersom ni slipper skriva ut rapporter och skicka e-postmeddelanden.

Upptäck en ny metod för att hantera byggprojekt

Congrid erbjuder en samlad plattform för all kvalitetssäkring och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt med maximerad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrad kvalitet och säkerhet.
Kom igång gratis
Anmärkningar Det enklaste verktyget för att hantera alla projekt under alla byggarbetsfaser