LÖSNING FÖR UNDERENTREPRENÖRER

Underentreprenörer har nästan alltid flera projekt samtidigt igång. Genom att digitalisera den egna projektledningen och dokumentationen, säkerställer du tillgängligheten av den nödvändiga informationen i realtid för det projekt som du just då arbetar med. Allt detta utan att du behöver bära med dig hundratals mappar.

FÖRENHETLIGA VERKSAMHETEN

duunari_congrid_500x500_image

Anställd

”Som anställd hos en underentreprenör kan du snabbt anteckna de arbeten som huvudentreprenören har ålagt dig som utförda och samtidigt får du tydliga dokument om kvalitetskontroller i en arbetsfas, mottagning av arbetsobjekt och om de brister som upptäckts.” Uppgiftslistan hjälper till att planera ditt arbete och effektiviserar arbetet avsevärt.

tyonjohtaja_congrid_500x500

Arbetsledare

”Som arbetsledare för en underentreprenör kan du lätt kartlägga hur dina anställdas arbete framskrider och vilka uppgifter som ska utföras i framtiden. Du har tillgång till en realtidsöversikt över den totala arbetsmängden som dina anställda har gjort. Tack vare detta kan du i god tid vidta åtgärder för att förebygga eventuella dröjsmål.”

auboss_congrid_500x500_image

Företagsledning

”Som ledare av ett underentreprenörsföretag ser du helhetssituationen av de projekt som är i gång och du kan utnyttja de insamlade data i kommande projekt samt vid bedömning av arbetskvaliteten. De insamlade data kan också användas som hjälpmedel vid ledning, när man vill hitta goda arbetssätt i stället för dåliga.”