Om Congrid-utbildningar

Vi tillhandahåller utbildningar i att använda Congrid och utveckla processen för kvalitetssäkring och säkerhetshantering. Vi skräddarsyr alla utbildningar så att de tillgodoser målgruppens behov och kan ge utbildning på distans, genom en onlinetjänst eller ansikte mot ansikte i kundens lokaler.
Alla våra utbildare är experter på Congrid-programvaran och ger effektiv utbildning i dess användning på introduktionsnivå eller avancerad nivå.
Antalet deltagare vid varje utbildningstillfälle är obegränsat, men för att säkerställa maximal nytta rekommenderar vi deltagande utifrån följande riktlinjer:
 • Snabbutbildning: max. 10 personer
 • Grundutbildning: max. 20 personer
 • Avancerad utbildning: max. 25 personer
Om du vill ha mer information om vår utbildning kan du kontakta oss på services@congrid.se
 • Upptäck

  Snabbutbildning

  Med Congrids snabbutbildning får du en effektiv start på ditt projekt. Utbildningen ger stöd i den praktiska användningen och hjälper användaren med dagliga uppgifter. Utbildningen lämpar sig för 1–2 verktyg eller för snabbutbildning vid projektstart.

  Läs mer
 • Utforska

  Grundutbildning

  Grundutbildningen ger dig vägledning i upp till 4 olika Congrid-verktyg och en smidig start med programvaran. Utbildningen ger stöd i den praktiska användningen och hjälper användaren med dagliga uppgifter. Lämpar sig särskilt för utbildning av användargrupper som ska börja använda Congrid i samband med kvalitetssäkring eller säkerhetshantering.

  Läs mer
 • Bemästra

  Avancerad utbildning

  Med en avancerad utbildning säkerställer du att du och dina kolleger har all information och alla förutsättningar som krävs för att programmet ska kunna användas på bästa sätt. Lämpar sig särskilt för att utbilda användargrupper som ska börja använda Congrid vid både kvalitetssäkring och säkerhetshantering.

  Läs mer
 • Expert

  Admin utbildning

  Begär vår administratörsutbildning för att säkerställa att Congrid-administratörer på ditt företag kan hantera användningen av Congrid-programvaran på ett effektivt sätt. Adminutbildningen är avsedd för de användare som har utsetts till administratörer på företagsnivå.

  Läs mer

Projekttjänster

Se till att du får en snabbstart på nya byggarbetsplatser.