Västmetron valde Congrid Oy till sin kvalitet- och säkerhetshantering

Västmetron har valt Congrid Oy som sin partner för sträckan Mattby – Stensvik.

 

I samarbete skapades en lösning som täcker behoven för byggtiden med vilken Västmetron kan följa med hela projektets säkerhetssituation, genomförningen av kvalitetskontroller samt helhetssituation – skilt för varje byggarbetsplats. Lösningen möjliggör ett enkelt sätt att sammanslå alla funktioner från fältet till en gemensam helhet.

I etapp 2 för Västmetron bygger vi fem stationer, 14km spårlinje samt en underjordisk depå. I storleksklass motsvarar en station att bygga en medelstor galleria, förutom att den byggs under jorden. Vi behöver verktyg för att hantera och övervaka denna helhet. För fältanvändning lämpar sig Congrid mycket bra, säger Tero Palmu, Byggchef för Västmetron.

Företaget kan följa med projektets olika arbetsfasers mätvärden för kvalitet- och säkerhet i realtid.

“Vi vill hjälpa detta betydelsefulla projekt och personerna involverade att uppnå ställda mål. Vi är tagna av denna möjlighet och förtroendet som vi fått från Västmetron”, berättar Oskar Smeds, Försäljningschef på Congrid.

I projekt av denna storleksklass kan informationen inte finnas splittrat på flera ställen.

“Vi tror starkt, att Congrid ger en möjlighet att leda projektet baserat på information och genom att vårt program används av dessa hundratals experter är vi säkra på att sluresultatet kommer att bli utmärkt”, fortsätter Smeds.