Vikten av tillsyn av ditt byggnadsprojekt

Läs om hur tid som läggs på Congrid är 2,3 gånger mindre jämfört med det traditionella sättet.

Vikten av tillsyn av ditt byggnadsprojekt

Syftet med denna publikation är att visa fördelarna med digital kvalitetssäkring jämfört med de traditionella sätten. Digitala verktyg som Congrid gör kontrollprocessen mer kostnadseffektiv och förbättrar kommunikationen mellan intressenterna. Beslutsfattande går snabbare när all data och all information finns tillgängligt i realtid.
 
I denna publikation går vi igenom hur viktigt det är med kontroll ur både klientens, kontrollantens och huvudentreprenörens perspektiv. Du får insikt i varför digitalt är bättre än papper särskilt när huvudentreprenören och underentreprenören är inblandade. Vi tar även upp hur detta sparar tid och förbättrar informationsflödet mellan intressenterna.
Detta innehåller publikationen
  • Vikten av tillsyn av byggnadsprojekt – i allmänhet och ur klientens och huvudentreprenörens perspektiv.
  • En jämförelse mellan att använda Congrid och den vanliga kontrollprocessen.
  • Den tidsbesparing detta innebär för dig.

Ladda ner publikationen gratis nu, och läs om hur du spar tid med Congrid!

*Undersökningen gjordes i ett renoveringsprojekt där både den traditionella metoden och Congrids digitala verktyg användes. Provstorleken var 10 byggplatsrundor på runt 8 000–12 000 m2 stora kontorsbyggnader som är relativt lika i sin planlösning, byggnadsmetod och byggnadstjänster.